Դասընթացը նախատեսված է «ՊՓ» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «ՊՓ» մասնագիտության ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «ՊՓ» մասնագիտության ուսանողների դասախոսությունների համար: 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «ՊՓ» մասնագիտության 4 կուրսի հեռակա ուսուցման ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՊՓ» մասնագիտության 4 կուրսի հեռակա ուսուցման ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԱՍՓ» մասնագիտության ուսանողների դասախոսությունների համար: 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «ԲՈՒԺ»  մասնագիտության ուսանողների դասախոսությունների համար: 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «ԱՍՓ» մասնագիտության 6-րդ հեռակա սովորող ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՊՓ» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԳ» մասնագիտության ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԳ» մասնագիտության ուսանողների գործնական պարապմունքների համար: 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «ԱՍՓ» մասնագիտության մագիստրատուրայի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «ԱՍՓ» մասնագիտության մագիստրատուրայի ուսանողների դասախոսությունների համար: 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն» և ԳԿՍ մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Կաթի և կաթնամթերքի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Կաթի և կաթնամթերքի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղ հումքի և պարենամթերքի ստանդարտացում և սերտիֆիկացում» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքնեի համար (2-րդ կիսամյակ):