Դասընթացը նախատեսված է առկա և հեռակա «ՄՏ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է առկա և հեռակա «ԲԺ, ՍՓ» մասնագիտությունների 5-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է առկա և հեռակա «ԲԺ, ՍՓ» մասնագիտությունների 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է առկա և հեռակա «ԲԺ, ՍՓ» մասնագիտությունների 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է «ԲԺ, ՍՓ» մասնագիտությունների 5-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է «ՍՓ» մասնագիտությունների 5-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է առկա և հեռակա «ՄՏ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է «ԲԺ, ՍՓ» մասնագիտությունների 5-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է «ԲԺ, ՍՓ» մասնագիտությունների 5-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի « ՍՓ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասխոսությունների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է առկա ր հեռակա «ԲԺ, ՍՓ» մասնագիտությունների 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է առկա և հեռակա «ԲԺ, ՍՓ» մասնագիտությունների 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն»,  մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 2-րդ կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի  ուսանողների գործնական պարապմունքների համար: 2-րդ կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի  ուսանողների դասախոսությունների համար: 2-րդ կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «ԱՍՓ 4» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: 2-րդ կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է ԲՈՒժ 4  ուսանողների դասախոսությունների համար: 2-րդ կիսամյակ

Դասընթացը նախատեված է ԲՈՒԺ 4 լաբորատոր պարապմունքների համար: 2-րդ կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «ԱՍՓ 4» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 2-րդ կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «Բուժ 4» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: 2-րդ կիսամյակ