Դասընթացը նախատեսված է «Տեղեկատվական գրագիտության բարելավում» դասընթացի շրջանակներում գործնական առաջադրանքների կատարման համար։Դասընթացը նախատեսված է «Դեղագիտություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Դեղագիտություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՍՓ» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՍՓ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՍՓ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված «Անասնաբուժություն»  մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 2-րդ կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված «դեղագիտություն»  մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 1- ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն»  մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 2-րդ կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն»  մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների   համար: 2-րդ կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված «Անասնաբուժություն»  մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 2-րդ կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված «Անասնաբուժություն»  մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների  համար: 2-րդ կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված «Անասնաբուժություն»  մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների  համար: 2-րդ կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված «Անասնաբուժուրյուն»  մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների  համար: 1 ին  կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված «Ագրոէկոլոգիա»  մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 2-րդ կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված «Ագրոէկոլոգիա»  մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների  համար: 2-րդ կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն»»  մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների  համար: 2-կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն»»  մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների   համար: 2-կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված «Անասնաբուժություն»  մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների  համար: 2-րդ կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված «Անասնաբուժություն» 4-րդ  կուրսի ուսանողների  լաբորատոր պարապմունքների  համար: 1-ին կիսամյակ