Դասընթացը նախատեսված  առկա և հեռակա «Ագրոէկոլոգիա »  մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների  համար:

Դասընթացը նախատեսված  առկա և հեռակա «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն»  մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների  լաբորատոր պարապմունքների   համար:

Դասընթացը նախատեսված  առկա և հեռակա «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն»  մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված  առկա և հեռակա «Անասնաբուժություն»  մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների   համար:

Դասընթացը նախատեսված «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն»  մասնագիտության առկա և հեռակա  3-րդ կուրսի լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն»  մասնագիտության առկա և հեռակա  3-րդ կուրսի համար:

Դասընթացը նախատեսված «Անասնաբուժություն» և հեռակա «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն»  մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների   համար: 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված «Անասնաբուժություն» և հեռակա «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն»  մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների համար: 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված «Անասնաբուժություն»  մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար: 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված «Անասնաբուժություն» և «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն»  մասնագիտությունների 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների  համար: 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված  անասնաբուծություն մասնագիտության առկա և   4 րդ կուրսի ուսանողների  համար: 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված «Անասնաբուժություն»  մասնագիտության 5-րդ կուրսի լաբորատոր պարապմունքների համար: 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված «Անասնաբուժություն»  մասնագիտության 3-րդ և 4-րդ կուրսերի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն»  մասնագիտությունների 4-րդ կուրսի ուսանողների համար 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն   մասնագիտության 5-րդ կուրսի լաբորատոր պարապմունքների համար: 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված  «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն»  մասնագիտությունների 4-րդ կուրսի  ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների  համար: 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված  «Գյուղ. կենդանիների սելեկցիա գենետիկա և կենսատեխնոլոգիաներ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների  համար: 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված «Գյուղ. կենդանիների սելեկցիա գենետիկա և կենսատեխնոլոգիաներ» 1-կիսամըակ     մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների   համար: 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված «Անասնաբուժություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի դասախոսությունների  համար: 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն»    1- կիսամըակ  մասնագիտության 4-րդ կուրսի դասախոսությունների համար: 1-ին կիսամյակ