Դասընթացը նախատեսված  «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն»  մասնագիտությունների 4-րդ կուրսի  ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների  համար: 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված  «Գյուղ. կենդանիների սելեկցիա գենետիկա և կենսատեխնոլոգիաներ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների  համար: 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված «Գյուղ. կենդանիների սելեկցիա գենետիկա և կենսատեխնոլոգիաներ» 1-կիսամըակ     մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների   համար: 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված «Անասնաբուժություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի դասախոսությունների  համար: 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն»    1- կիսամըակ  մասնագիտության 4-րդ կուրսի դասախոսությունների համար: 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված «Անասնաբուժություն»  մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների  համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված «Անասնաբուժություն»  մասնագիտության 4-րդ կուրսի լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժական բժշկագիտություն և անասնաբուծություն մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննության, սննդամթերքի անվտանգության և հիգիենայի» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն»  մասնագիտության  4-րդ կուրսի  լաբորատոր պարապմունքների  համար (2-րդ կիսամյակ 2018-2019):

Դասընթացը նախատեսված «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն » մասնագիտության 4 կուրի  դասախոսությունների համար(2-րդ կիսամյակ 2018-2019):

Դասընթացը նախատեսված «Անասնաբուժություն»  մասնագիտության 5-րդ կուրսի  լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ 2018-2019):

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն» մասնագիտության 5-րդ կուրսի դասախոսությունների    համար  (2-րդ կիսամյակ 2018-2019):

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի  լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ 2018-2019):

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի դասախոսությունների   համար (2-րդ կիսամյակ 2018-2019):

Դասընթացը նախատեսված է «Սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ):2018-2019

Դասընթացը նախատեսված է «Սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների  լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ) 2018-2019:

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն»  մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված «Անասնաբուժություն»  մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված «Անասնաբուժություն»  մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):