Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն» մասնագիտությունների 5-րդ կուրսի ուսանողների համար: 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն» և «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտությունների 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար: 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուծություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար: 1-ին կիսամյակ 2018-2019

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն» և «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 1-ին կիսմյակ

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (1-ին կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուծություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 1-ին կիսամյաակ 2018-2019

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժական-սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության քոլեջի 3-րդ կուրսի ուսանողների համար: 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժական բժշկագիտություն» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների համար: 2-րդ կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտությունների 4-րդ կուրսի ուսանողների համար: 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների համար: 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար: 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժական-սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների համար: 2018-2019

Դասընթացը նախատեսված է «անասնաբուժական  բժշկագիտուրյուն» մասնագիտության անասնաբուժական 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորոտոր պարապմունքների համար: 2-րդ կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժական-սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների լաբորոտոր պարապմունքների համար: 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժական-սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության  4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորոտոր պարապմունքների համար: 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար: 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտությունների 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 1-ին կիսամյակ 2018-2019

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն» մասնագիտությունների 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 2018-2019 1-ին կիսամյակ