Страница: 1 2 3 4 5 6 7 ()

Դասընթացը նախատեսված «Անասնաբուժություն»  մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 2-րդ կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն»  մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 2-րդ կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն»  մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 2-րդ կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն»  մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների   համար: 2-րդ կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված «Անասնաբուժություն»  մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 2-րդ կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված «Անասնաբուժություն»  մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների  համար: 2-րդ կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված «Անասնաբուժություն»  մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների  համար: 2-րդ կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն»  մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների  համար: 2-րդ կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված «Ագրոէկոլոգիա»  մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 2-րդ կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված «Ագրոէկոլոգիա»  մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների  համար: 2-րդ կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն»»  մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների  համար: 2-կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն»»  մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների   համար: 2-կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված «Անասնաբուժություն»  մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների  համար: 2-րդ կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված «Անասնաբուժություն» 4-րդ և «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն»  մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների  լաբորատոր պարապմունքների  համար: 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված «Անասնաբուժություն» 4-րդ և «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն»  մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների  համար: 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված «Անասնաբուժություն» և «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն»  մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների   համար: 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված «Անասնաբուժություն»  մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների   համար: 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված առկա և հեռակա «Անասնաբուժություն» 4-րդ և 5-րդ,  «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն»  մասնագիտությունների 4-րդ, 5-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների   համար: 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված առկա և հեռակա «Անասնաբուժություն» 4-րդ և 5-րդ,  «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն»  մասնագիտությունների 4-րդ, 5-րդ կուրսի ուսանողների   համար: 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված  առկա և հեռակա «Ագրոէկոլոգիա »  մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների  լաբորատոր պարապմունքների  համար: 1-ին կիսամյակ

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 ()