Էջ: 1 2 3 4 ()

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար (2-րդ կիսամյակ)։

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսական հումքի և պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար (2-րդ կիսամյակ)։

Դասընթացը նախատեսված է «Դեղագիտություն» 2-րդ կուրսի  ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 2-րդ կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «Դեղագիտություն» 2- րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: 2-րդ կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «ՀՀ» «ՖՎ» «ԱՊ» «ԱԷԿ» «ԱԷԿ» «ԱՔԽՏ» «ԱՇ» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 2-րդ կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «ՀՀ» «ՖՎ» «ԱՊ» «ԱԷԿ» «ԱԷԿ» «ԱՔԽՏ » «ԱՇ» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: 2-րդ կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «Հող.շին.-3» մասնագիտության ուսանողների դասախոսությունների համար: 2-րդ կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «ԳԿՍ» մասնագիտության 4-րդ կուրս ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 2-րդ կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «ԳԿՍ» մասնագիտության 4-րդ կուրս ուսանողների դասախոսությունների համար: 2-րդ կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոնոմիկա և սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների  համար: 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուծություն» մասնագիտության 4-րդ կուրս ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:1 կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուծություն» մասնագիտության 4-րդ կուրս ուսանողների դասախոսությունների համար: 1 կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «Ապրանքագիտություն» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։ 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «ՍՓ-1» մասնագիտության ուսանողների դասախոսությունների համար: 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «Բուժ-1» «ՍՓ-1» մասնագիտությունների ուսանողների դասախոսությունների համար: 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «ԲՈՒԾ-3» մասնագիտության ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 2-րդ կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «ԲՈՒԾ-3» մասնագիտության ուսանողների դասախոսությունների համար: 2-րդ կիսամյակ

Դասընթացի դասախոսության թեմաներ «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» 2-րդ կուրսի ուսանողների համար: 2-րդ կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» 2-րդ կուրսի 

ուսանողների լաբ-գործնական պարապմունքների  համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Դեղագիտություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (1-ին կիսամյակ)։
Էջ: 1 2 3 4 ()