Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն» մասնագիտության մագիստրատուրա 1-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն» մասնագիտության մագիստրատուրա 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՍՓ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՍՓ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՍՓ» մասնագիտության հեռակա 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ՍՓ» մասնագիտության մագիստրատուրա 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՍՓ» մասնագիտության մագիստրատուրա 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Կենդանագիտություն և կենսատեխնոլոգիա» մասնագիտության մագիստրատուրա 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Կենդանագիտություն և կենսատեխնոլոգիա» մասնագիտության մագիստրատուրա 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախաատեսված է «Անասնաբուծություն» մասնագիտության հեռակա 1-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախաատեսված է «Անասնաբուծություն» մասնագիտության հեռակա  1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Կենդանագիտություն և կենսատեխնոլոգիա» մասնագիտության մագիստրատուրա 1-ին կուրսի ուսանողների Դասախոսությունների և  լաբորատոր պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Կենդանագիտություն և կենսատեխնոլոգիա» մասնագիտության մագիստրատուրա 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Կենդանագիտություն և կենսատեխնոլոգիա» մասնագիտության մագիստրատուրա 1-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Կենդանագիտություն և կենսատեխնոլոգիա» մասնագիտության մագիստրատուրա 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ՍԱ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի  ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է  «Անասնաբուժություն» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար: 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է առկա և հեռակա «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար:

1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է  «Անասնաբուժություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար: