Էջ: 1 2 3 4 5 6 ()

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաշինարարություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժասանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի քոլեջում սովորող ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՍՓ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի քոլեջում սովորող ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՀՇ-3» մասնագիտության ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժասանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի հեռակա սովորող ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժասանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի հեռակա սովորող ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԲ և Ֆին» մասնագիտության 1-ին կուրսի հեռակա սովորող ուսանողների դասախոսությունների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԲ և Ֆին» և «ԱՊԷԿ» մասնագիտությունների ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԲ և Ֆին» և «ԱՊԷԿ» մասնագիտությունների ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԳԿՍ» մասնագիտության 5-րդ կուրսի լաբորատոր պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է  «ԳԿՍ» մասնագիտության 5-րդ կուրսի դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջ «ԱՓ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՍՓ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ԱՓ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ԱՓ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջ «ԱՓ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջ «ԱՓ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջ «ԱՓ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջ «ԱՓ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջ «ԱՓ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Էջ: 1 2 3 4 5 6 ()