Դասընթացը նախատեսված է «ՍՓ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԲԺ, ՍՓ» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների և լաբորատոր պարապմունքների   համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԲԺ, ՍՓ» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԲԺ, ՍՓ» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԳԿՍ» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է «ԳԿՍ» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է առկա և հեռակա «ՄՏ, ՊՏ, ՏՓԹ, ԿՄՏ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է առկա և հեռակա «ՄՏ, ՊՏ, ՏՓԹ, ԿՄՏ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսություների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է առկա և հեռակա «ԿՄՍՏ, ՀՏ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է առկա և հեռակա «ԿՄՍՏ, ՀՏ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար (2-րդ կիսամյակ)։

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսական հումքի և պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար (2-րդ կիսամյակ)։

Դասընթացը նախատեսված է «Դեղագիտություն» 2-րդ կուրսի  ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Դեղագիտություն» 2- րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «ՀՀ» «ՖՎ» «ԱՊ» «ԱԷԿ» «ԱԷԿ» «ԱՔԽՏ» «ԱՇ» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 2-րդ կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «ՀՀ» «ՖՎ» «ԱՊ» «ԱԷԿ» «ԱԷԿ» «ԱՔԽՏ » «ԱՇ» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: 2-րդ կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «ՀՀ-2» մասնագիտության հեռակա ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԳԿՍ» մասնագիտության 4-րդ կուրս ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 2-րդ կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «ԳԿՍ» մասնագիտության 4-րդ կուրս ուսանողների դասախոսությունների համար: 2-րդ կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոնոմիկա և սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների  համար: 1-ին կիսամյակ