Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուծություն» մասնագիտության 4-րդ կուրս ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:1 կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուծություն» մասնագիտության 4-րդ կուրս ուսանողների դասախոսությունների համար: 1 կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «Ապրանքագիտություն» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։ 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «ՍՓ-1» մասնագիտության ուսանողների դասախոսությունների համար: 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «Բուժ-1» «ՍՓ-1» մասնագիտությունների ուսանողների դասախոսությունների համար: 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «ԲՈՒԾ-3» մասնագիտության ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 2-րդ կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «ԲՈՒԾ-3» մասնագիտության ուսանողների դասախոսությունների համար: 2-րդ կիսամյակ

Դասընթացի դասախոսության թեմաներ «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» 2-րդ կուրսի ուսանողների համար: 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» 2-րդ կուրսի 

ուսանողների լաբ-գործնական պարապմունքների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Դեղագիտություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (1-ին կիսամյակ)։
Դասընթացը նախատեսված է «Դեղագիտություն» մասնագիտության 1-րդ կուրսի ուսանողների համար (1-ին կիսամյակ)։
Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես» մասնագիտության 2-րդ կուրսի և ԱԳ -3-ի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)։
Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար (2-րդ կիսամյակ)։
Դասընթացը նախատեսված է «Հողաշինարարություն, հողային կադաստր» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)։
Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսական հումքի և պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)։
Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսական հումքի և պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների  համար (2-րդ կիսամյակ)։
Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսական հումքի և պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)։
Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)։
Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)։
Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար (2-րդ կիսամյակ)։