Դասընթացը նախատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների  դասախոսությունների համար (2-րդ կիսամյակ)։
Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոլոգիա» և «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)։
Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիա» և «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)։
Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն» 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբ-գործնական պարապմունքների համար։
Դասընթացի դասախոսության թեմաները նախատեսված են «Անասնաբուժություն» 2-րդ կուրսի ուսանողների համար (1-ին կիսամյակ)։
Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուծություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ)։
Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուծություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)։
Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուծություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար (2-րդ կիսամյակ)։


Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուծություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)։
Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուծություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար (2-րդ կիսամյակ)։

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուծություն» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)։

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուծություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ)։
Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուծություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)։
Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուծություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ)։
Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուծություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)։
Դասընթացը նախատեսված է «Գ/կ սելեկցիա, գենետիկա և կենսատեխնոլոգիա» 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր և գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)։
Դասընթացի դասախոսության թեմաները նախատեսված են «Գ/կ գենետիկա, սելեկցիա և կենսատեխնոլոգիա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ 2018-2019)։


   Գյուղատնտեսական կենդանիների կերակրում առարկայի դասընթացի ուսումնասիրման հիմնական նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել գյուղատնտեսական կենդանիներին կերակրվող կերատեսակներին, դրանց քիմիական բաղադրությանը, սննդարար և կենսաբանական ակտիվ նյութերի պարունակությանը, մարսողության և յուրացման առանձնահատկություններին, կերատեսակների պրոտեինային, ածխաջրային, հանքային և վիտամինային սննդարարությանը, սովորեցնել կերատեսակների սննդարարության գնահատման մեթոդներին, կերակրման նորմաներն օգտագործելու, լիարժեք և հաշվեկշռված կերաբաժիններ կազմելու տարբեր տեսակի, տարիքի, սեռի, ֆիզիոլոգիական վիճակի ու մթերատվության կենդանիների օրգանիզմի նյութափոխանակությունը, առողջությունը, դիմադրողականությունը, մթերատվությունն ու սերնդատվությունը կարգավորելու համար: Տիրապետել կերատեսակների պաշարման, օգտագործման, տեխնոլոգիական պահանջների ապահովման, ըստ նորմավորված կերակրման կերի բազայի ամրապնդման մասնագիտական հմտություններին:


Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուծություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուծություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 1-ին կիսամյակ