Էջ: () 1 2 3 4 5 6

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում» և «Սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա և կառավարում»  մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է Ագրոնոմիական մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների  համար: 2-րդ կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է  «Անասնաբուծություն» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների համար: 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոնոմիկա և սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար: 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար: 1-ին կիսամյակ


Դասընթացը նախատեսված է «Ձկան և ձկնամթերքի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա դեպարտամենտի «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար: 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է«Կաթի, կաթնամթերքների, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա» 2-րդ կուրսի և «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար: 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսական կենդանիների սելեկցիա, գենետիկա և կենսատեխնոլոգիա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար: 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար: 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում» և «Սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա և կառավարում» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների համար: 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսական կենդանիների սելեկցիա, գենետիկա և կենսատեխնոլոգիա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար: 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «Ձկան և ձկնամթերքի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների համար: 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուծություն» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների համար: 1-ին կիսամյակ


Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուծություն» մասնագիտության 5-րդ կուրսի  ուսանողների դասախոսությունների 1-ի  կիսամյակ

Էջ: () 1 2 3 4 5 6