Էջ: 1 2 3 4 5 ()

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա «ՍՓ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի դասախոսությունների համար: 2-րդ կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՍՓ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԴԳ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի լաբորատոր պարապմունքների համար: 2-րդ կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «ԴԳ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի դասխոսությունների համար: 2-րդ կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «ՍՓ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի առկա և 3-րդ կորսի հեռակա լաբորատոր պարապմունքների համար: 2-րդ կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «ՍՓ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի  առկա և 3-րդ կորսի հեռակա Դասախոսությունների համար: 2-րդ կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «ԲԺ»  Ս/Փ մասնագիտության 2-րդ կուրսի լաբորատոր պարապմունքների համար: 2-րդ կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «ԲԺ»  Ս/Փ  մասնագիտության 2-րդ կուրսի դասախոսությունների համար: 2-րդ կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի լաբորատոր պարապմունքների համար: 2-րդ կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի դասախոսությունների համար: 2-րդ կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն» մասնագիտության 1-ին կուրսի լաբորատոր պարապմունքների համար: 2-րդ կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է  հեռակա «Անասնաբուժական  սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների  համար։ Դասախոսություն

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա  «Անասնաբուժություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար։

Դասախոսություն

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա ուսուցման «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա ուսուցման «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար :

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա ուսուցման «Անասնաբուժական  սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության 1-ին և  2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա ուսուցման «Անասնաբուժական  սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության 1-ին և 2-րդ դասախոսություններ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (1-ին կիսամյակ):
Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար (1-ին կիսամյակ):
Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար (1-ին կիսամյակ):
Էջ: 1 2 3 4 5 ()