Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն», «Անասնաբուժական  սանիտարական փորձաքննություն», «Դեղագիտություն» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (1-ին կիսամյակ):
Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժական  սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (1-ին կիսամյակ):
Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժական  սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար (1-ին կիսամյակ):
Դասընթացը նախատեսված է «Դեղագիտություն» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար (1-ին կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի  ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի  ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղ․ կենդանիների սելեկցիա, գենետիկաև կենսատեխնոլոգիա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի  ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի  ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն» և «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի  ուսանողների դասախոսությունների և  լաբորատոր պարապմունքների համար: 2-րդ կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «Դեղագիտություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի  ուսանողների համար: 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «Սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի  ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ 2018-2019):

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի  ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ 2018-2019):

Դասընթացը նախատեսված է  հեռակայի «Սանիտարական փորձաքննություն»  մասնագիտության 1-ին կուրսի  ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է հեռակայի «Սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության 1-ին կուրսի  ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի  ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ 2018-2019):

Դասընթացը նախատեսված է «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի  ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ 2018-2019):

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղ.կենդանիների գենետիկա սելեկցիա և կենսատեխնոլոգիա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի առկա և հեռակա ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի առկա և  հեռակա ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 2-րդ կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 1-ին կիսամյակ


Դասընթացը նախաատեսված է   «Անասնաբուժ սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության 

5-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների և լաբորատոր պարապմունքների համար: 1-րն կիսամյակ