Դասընթացը նախաատեսված է «Անասնաբուժական-սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության 5-րդ ,  կուրսի  ուսանողների համար: 2-րս կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է  «Ագրոէկոլոգիա»  մասնագիտության  4-րդկուրսի ուսանողների լաբորատոր-գործնական պարապմունքների  համար: 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղ.կենդանիների գենետիկա սելեկցիա և կենսատեխնոլոգիա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի առկա և հեռակա ուսանողների համար:

1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի առկա և  հեռակա ուսանողների համար:1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար:  ιι  կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 2-րդ կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ համար: 2-րդ կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի "Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն" մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների և լաբորատոր պարապմունքների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետի "Կաթի, կաթնամթերքների, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա" մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների և լաբորատոր պարապմունքների համար:

Նախատեսված է <<Ագրոէկոլոգիա>> մասնագիտության 6-րդ կուրսի հեռակա ուսուցման ուսանողների համար: 1-ին կիսամյակ

Լաբորատոր գործնական


Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության  3րդ կուրսի առկա   ուսուցման ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն» մասնագիտության  3րդ կուրսի  առկա    ուսուցման  ուսանողների լաբորատոր  պարապմունքների  համար: 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «Անասնաբուժություն մասնագիտության «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտացմամբ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն մասնագիտության «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտացմամբ» մասնագիտության 1-րդ կուրսի ուսանողների համար: 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն մասնագիտության «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտացմամբ 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «Անասնաբուժություն մասնագիտության «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտացմամբ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն մասնագիտության «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտացմամբ» մասնագիտության 1-ին կուրսի 2-րդ կիսամյակի դասախոսությունների համար: 2018-2019

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն մասնագիտության «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտացմամբ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համարհամար: 2018-2019

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Անասնաբուժություն մասնագիտության «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտացմամբ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «Անասնաբուժություն մասնագիտության «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտացմամբ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար: