Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջ «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտացմամբ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների Դասախոսության համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտացմամբ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 2018թ․

Դասընթացը նախատեսված է «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների  համար: 2018թ․

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է  «Անասնաբուժություն» մասնագիտության 2-րդ, «Դեղագիտություն» մասնագիտության  1-ին և հեռակա «Գյուղատնտեսական կենդանինենրի սելեկցիա, գենետիկա և կենսատեխնոլոգիա» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախաատեսված է «Անասնաբուժություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախաատեսված է «Գյուղատնտեսական կենդանիների սելեկցիա, գենետիկա և կենսատեխնոլոգիա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների  լաբորատոր պարապմունքների համար: 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախաատեսված է «Անասնաբուժություն»  մասնագիտության   առկա/ մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսություն և լաբորատոր պարապմունքների համար: 1- րդ կիսամյակ

Դասընթացը նախաատեսված է «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննության» մասնագիտության  առկա, 4րդ   կուրսի ուսանողների դասախոսությունների և լաբորատոր պարապմունքների  համար: 2-րդ կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է  «Անասնաբուժություն» մասնագիտության  2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 2-րդ կիսամյակ

                                                                 

Դաընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է <<Անասնաբուժություն>> մասնագիտության  2-րդ կուրսի  ուսանողների  լաբորատոր պարապմունքների համար: 2-րդ կիսամյակ


Դաընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախաատեսված է «Անասնաբուժություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է առկա և հեռակա ուսուցման անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների և լաբորատոր պարապմունքների համար (1-ին և կիսամյակ):

Դասընթացը նախաատեսված է   «Անասնաբուժություն» մասնագիտության 

5-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների և լաբորատոր պարապմունքների համար: 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է  «Անասնաբուժություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար: 2-րդ կիսամյակ


Դասընթացը նախատեսված է առկա և հեռակա «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար:

1-ին կիսամյակ