Էջ: () 1 2 3 4 5

Դասընթացը նախատեսված է  «Անասնաբուժություն» և «ՍՓ» մասնագիտության 1-ին, «Դեղագիտություն» մասնագիտության  1-ին և հեռակա «Գյուղատնտեսական կենդանինենրի սելեկցիա, գենետիկա և կենսատեխնոլոգիա» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար: 1-ին և  2-րդ կիսամյակ


Դասընթացը նախատեսված է  «Անասնաբուժություն» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար: 1-ին կիսամյակ

Էջ: () 1 2 3 4 5