Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ()

Դասընթացը նախատեսված է «ՀՄՏ» մասնագիտության  4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ՀՄՏ» և «ԳՏ» մասնագիտության  4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՏ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։ 

Դասընթացը նախատեսված է «ԱՄ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի քոլեջի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՏ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ԱՄ» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։ քոլեջ

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԳ» և «ՖԿ» մասնագիտությունների 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՀԲ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողնեի գործնական պարապունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՀԲ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողնեի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Բուժ. մասնագիտության 4-րդ կուրսի գործնական պարապունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՀՀ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողնեի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՀՀ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողնեի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՖՎ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի գործնական պարապունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՖՎ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԱՊ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմուքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԱՊ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԱԷ» և «ԱԱԿ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

«Հիմնահարցերի սրության և միտումների համատեղում» մեթոդ

 

Մասնակիցներին  առաջարկվում է  հիմնահարցերը գնահատել ըստ «շատ սուր», «սուր», «քիչ սուր» հատկանիշների, նախապես համատեղ ընտրելով դրանց գնահատման չափորոշիչները.

 հիմնահարցից տուժողների թիվը,

 հետևանքների ազդեցությունը

ի հայտ գալու հաճախականությունը:

Միաժամանակ մասնակիցներին առաջարկվում է այդ հիմնահարցերը գնահատել նաև ըստ վերջին երկու-երեք տարիներին դրսևորած միտումների. «Վատանում է», «Մնում է անփոփոխ», «Լավանում է», որից հետո բոլոր մասնակիցների փոխզիջումային գնահատականներով որոշվում են միջնաժամկետ հատվածում առաջնահերթ դիտարկել իրավիճակի վատացման միտում ունեցող կամ անփոփոխ մնացող շատ սուր և սուր հիմնախնդիրները:

 

 

Շատ սուր

Սուր

Քիչ սուր

Վատանում է

X

X

 

Մնում է անփոփոխ

X

X

 

Լավանում   է

 

 

 

 


Դասընթացը նախատեսված է «ԱԱԷ» և «ԱԱԿ»  մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՊՏ» մասնագիտության մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՏ» մասնագիտության մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ()