Դասընթացը նախատեսված է «ԱԲ», «ԱՊ», « Ֆինանսներ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի  ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԲ», «ԱՊ», « Ֆինանսներ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ՍԱ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի  ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Սննդամթերքի անվտանգություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԲ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի  ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ԱՊԷԿ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Ֆինանսներ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի քոլեջի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Հաշվապահական հաշվառում» մասնագիտության քոլեջի 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Ֆինանսներ» մասնագիտության քոլեջի 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։
Դասընթացը նախատեսված է «Ագրարային և սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա և կառավարում» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրարային արտադրության և սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա և կառավարում» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրարային արտադրության և սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա և կառավարում» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրարային արտադրության և սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա և կառավարում» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՏ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի  ուսանողնեի գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՏ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողնեի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԲՖ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի մագիստրատուրայի ուսանողնեի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ջերմատնային ագրոտեխնոլոգիաներ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի մագիստրատուրայի ուսանողնեի գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Ջերմատնային ագրոտեխնոլոգիաներ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի մագիստրատուրայի ուսանողնեի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՋԱ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի մագիստրատուրայի ուսանողնեի գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ՋԱ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի մագիստրատուրայի ուսանողնեի դասախոսությունների համար: