Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ()

Դասընթացը նախատեսված է ԷԼ մասնագիտության 5-րդ կուրսի հեռակա սովորող ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է ԷԼ մասնագիտության 5-րդ կուրսի հեռակա սովորող ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է ԷԼ մասնագիտության 5-րդ կուրսի հեռակա սովորող ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է ԷԼ մասնագիտության 5-րդ կուրսի հեռակա սովորող ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է ՍԷԿ մասնագիտության 6-րդ կուրսի հեռակա սովորող սովորող ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է ԱԷԿ մասնագիտության 6-րդ կուրսի հեռակա սովորող ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է ՍԷԿ մասնագիտության 6-րդ կուրսի հեռակա սովորող ուսանողների գործնական պարապմունքների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է ԱՇ մասնագիտության 6-րդ կուրսի հեռակա սովորող ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է ԱՇ մասնագիտության 6-րդ կուրսի հեռակա սովորող ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Ագրո-6 մասնագիտության հեռակա սովորող ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է ԱՔԽՏ մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների  համար: 

Դասընթացը նախատեսված է ԿՄՍՏ, ՊՓ մասնգիտությունների 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է ՄՋ մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների  գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է ՀՇ մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է ՀՇ մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է ԱԳ մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է ԱԳ մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համարԼ

Դասընթացը նախատեսված է ԱԲ մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների 2020-2021ուս. տարվա 1-ին կիսամյակի գործնական պարապմունքների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է ԱՇ մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է ԱՇ մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ()