Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ()

Դասընթացը նախատեսված է «ԱՊ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմուքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԱՊ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԱԷ» և «ԱԱԿ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԱԷ» և «ԱԱԿ»  մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՊՏ» մասնագիտության մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՏ» մասնագիտության մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՏ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԱՔԽՏ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԱՔԽՏ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսվծ է «ԱՍԳ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՖՎ» և «ԱԳ» մասնագիտությունների 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՖՎ», «ԱԳ» մասնագիտությունների 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՄՄՍ», «ԷԼ», «ՃԵԿ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՄՄՍ», «ԷԼ», «ՃԵԿ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՀՇ», «ՄՋ» և «ԿԱ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՀՇ», «ՄՋ» և «ԿԱ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՊՓ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՊՓ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՄՄՍ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԱՔԽՏ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ()