Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ()

Դասընթացը նախատեսված է «ՀԲ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար: (քոլեջ)

Դասընթացը նախատեսված է «ՀԲ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: (քոլեջ)

Դասընթացը նախատեսված է ՊԳՏ և ՍՓ մասնագիտությունների գործնական պարապմունքների համար: (քոլեջ)

Դասընթացը նախաստեսված է «ՊԳՏ» և «ՍՓ» մասնագիտությունների համապատասխանաբար 2-րդ և 3-րդ կուրսերի ուսանողների դասախոսւոթյունների համար: (քոլեջ)

Դասընթացը նախատեսված է «ՏՓ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՏՓ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՖՎ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար: (քոլեջ)

Դասընթացը նախատեսված է «ՖՎ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: (քոլեջ)

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԳ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար: (քոլեջ)

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԳ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: (քոլեջ)

Դասընթացը նախատեսված է «ԱՄ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար: (քոլեջ)

Դասընթացը նախատեսված է «ԱՄ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: (քոլեջ)

Դասընթացը նախատեսված է «ՏՓ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար: (քոլեջ)

Դասընթացը նախատեսված է «ՏՓ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար : (քոլեջ)

Դասընթացը նախատեսված  է «ՀՌԿ» մասնագիտության 3-րդ կուսրի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՀՌԿ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՖՎ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար: (քոլեջ)

Դասընթացը նախատեսված է «ՖՎ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար (քոլեջ):

Դասընթացը նախատեսված է «ՄՋ» և «ՊՏ» մասնագիտությունների համապատասխանաբար 4-րդ և 3-րդ կուրսերի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՄՋ», «ՊՏ»  մասնագիտությունների համապատասխանաբար 4-րդ և 3-րդ կուրսերի ուսանողների դասախոսությունների  համար:

Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ()