Էջ: 1 2 3 4 ()

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԳ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա «ԱԷԿ, ՍԷԿ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա «ՊՓ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա «ԱԷ» մասնագիտության 3-րդ և «ԳՄ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա «ԿԱ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՏ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է «ԿՄՍՏ, ՄՏ, ՊՓ» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է «Աէ» մասնագիտության 3-րդ և «ՖՎ» մասնագիտության 4-րդ կուրսերի ուսանողների դասախոսությունների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԷ, ԲՊ, ԱՍԳ, ԱՏ, ՋԱ» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է առկա և հեռակա «ՍԱ /ՊՓ/, ԳՏ, Պար. Տեխն., ԱԲ և Ֆ, ԱՊԷԿ » մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԳ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա ԳՄ, ԳՄՍ մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների համար

Դասընթացը նախատեսված է «ՍՓ» մասնագիտության դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա  1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների  համար (2-րդ կիսամյակ):


Դասընթացը նախատեսված է  ՏՓԹ, ՊՓ, ԱԲՇ.ԱՊ.ԱՔ,ԽՏ,ՀՀ,ՖՎ, ԷԿ, ՍԷԿ,ԱԳ մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է առկա «ԲՈՒԺ», «ՍՓ», «ԴԵՂ1» մասնագիտությունների ուսանողների, քոլեջ «ԱՄ 2»  և հեռակա «ԳՏ, ՄՏ 1», «Աէ 1» դասախոսությունների համար: 


Դասընթացը նախատեսված է առկա «ԳՏ 1,ԿՏ, ՄՍՏ 1,ՄՏ,ՀՏ,ԿՄՏ,ՊՏ1, ԳՄ, ԳՄՍ Էլֆ,Ճեկ,ԿԱ,ՀՇ,ՄՋ1,ԱԷ,ԲՊ,ԱԳՐՈ, ՍԳ,ԱՏ,ՊԳՏ 1» և հեռակա «ԳՏ, ՄՏ, ՊՓ, ԱԷ, ԿՏ, ՊՏ, ՀՏ, ԳՄ, ԲՊ, ԱՏ, ՊԳ 1» մասնագիտությունների ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսական և պարենային արտադրանքի փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է առկա ԱԷ,ԲՊ,ԱԳՐՈ, ՍԳ,ԱՏ,ՊԳՏ 1,ՏՓԹ1, ՊՓ 1,,ԿՏ, ՄՍՏ 1,ԱԲՇ.ԱՊ.ԱՔ,ԽՏ.ՀՀ.ՖՎ.ԱԷԿ, ՍԷԿ.ԱԳ 1 ,ԳՏ 1,ԲՈՒԺ.ՍՓ.ԴԵՂ 1, ՄՏ,ՀՏ,ԿՄՏ,ՊՏ 1,ԳՄ, ԳՄՍ,Էլֆ,Ճեկ,ԿԱ,ՀՇ,ՄՋ1 մասնագիտությունների ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա  ԱՏ, ԲՊ, ՊԳՏ, Ագրո, Սգ, ԷԼՖ, ՃԵԿ, ԿԱ,ՄՋ, ԱԷԿ, ՍԷԿ, ՊՓ, ԿՏ, ՄՍՏ, ՊՏ մասնագիտությունների ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրոսական  «ՊՓ» և«Սն․ Ան»  մասնագիտությունների դասախոսությունների համար:

Էջ: 1 2 3 4 ()