Էջ: 1 2 3 4 ()

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա ԳՄ, ԳՄՍ մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների համար

Դասընթացը նախատեսված է «ՍՓ» մասնագիտության դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա  1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների  համար (2-րդ կիսամյակ):


Դասընթացը նախատեսված է  ՏՓԹ, ՊՓ, ԱԲՇ.ԱՊ.ԱՔ,ԽՏ,ՀՀ,ՖՎ, ԷԿ, ՍԷԿ,ԱԳ մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է առկա «ԳՏ 1»,, «ԿՏ», «ՄՍՏ1», «ԲՈՒԺ», «ՍՓ», «ԴԵՂ1» մասնագիտությունների ուսանողների  և հեռակա «ԳՏ, ՄՏ 1», «Աէ 1» դասախոսությունների համար: 


Դասընթացը նախատեսված է առկա «ԳՏ 1,ԿՏ, ՄՍՏ 1,ՄՏ,ՀՏ,ԿՄՏ,ՊՏ1, ԳՄ, ԳՄՍ Էլֆ,Ճեկ,ԿԱ,ՀՇ,ՄՋ1,ԱԷ,ԲՊ,ԱԳՐՈ, ՍԳ,ԱՏ,ՊԳՏ 1» և հեռակա «ԳՏ, ՄՏ, ՊՓ, ԱԷ, ԿՏ, ՊՏ, ՀՏ, ԳՄ, ԲՊ, ԱՏ, ՊԳ 1» մասնագիտությունների ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսական և պարենային արտադրանքի փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է առկա ԱԷ,ԲՊ,ԱԳՐՈ, ՍԳ,ԱՏ,ՊԳՏ 1,ՏՓԹ1, ՊՓ 1,,ԿՏ, ՄՍՏ 1,ԱԲՇ.ԱՊ.ԱՔ,ԽՏ.ՀՀ.ՖՎ.ԱԷԿ, ՍԷԿ.ԱԳ 1 ,ԳՏ 1,ԲՈՒԺ.ՍՓ.ԴԵՂ 1, ՄՏ,ՀՏ,ԿՄՏ,ՊՏ 1,ԳՄ, ԳՄՍ,Էլֆ,Ճեկ,ԿԱ,ՀՇ,ՄՋ1 մասնագիտությունների ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա  ԱՏ, ԲՊ, ՊԳՏ, Ագրո, Սգ, ԷԼՖ, ՃԵԿ, ԿԱ,ՄՋ, ԱԷԿ, ՍԷԿ, ՊՓ, ԿՏ, ՄՍՏ, ՊՏ մասնագիտությունների ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է  «ԱԲՇ 4» մասնագիտությունների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է  «ՀՏ», «ՊՏ 4» մասնագիտության ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Դեղագիտություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաշինարարություն, հողային կադաստր» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՄ», «ԳՄՍ», «Էլֆ» «Ճեկ», «ԿԱ»,«ՀՇ», «ՀՇ», «ՀՇ», «ՄՏ», «ՀՏ», «ԿՄՏ» և «ՊՏ 1» մասնագիտությունների դասախոսությունների համար:


ՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ՄՈԴՈՒԼ-ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Դասընթացը նախատեսված է առկա և հեռակա ուսուցման բոլոր առաջին կուրսերի համար։ 

Առկա ուսուցման համակարգում հետևյալ մասնագիտություններում՝ «Անասնաբուժություն», «Սանիտարական փորձաքննություն», «Դեղագիտություն», «Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն», «Ապրանքագիտություն և ապրանքի որակի փորձաքննություն», «Ագրարային քաղաքականություն, խորհրդատվություն և տեղեկատվություն», «Ագրոպարենային համակարգի հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ», «Ագրոպարենային համակարգի ֆինանսների կառավարում», «Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում», «Սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա և կառավարում», «Ապահովագրական գործ ագրոպարենային համակարգում» մասնագիտությունների ուսանողների  համար:Դասընթացը նախատեսված է «ԳՄ» «ԳՄՍ» «Էլֆ», «Ճեկ», «ԿԱ», «ՀՇ», «ՄՋ1» մասնագիտությունների ուսոնողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է առկա՝ ԱԷ,ԲՊ,ԱԳՐՈ, ՍԳ,ԱՏ,ՊԳՏ ,ՏՓԹ, ՊՓ ,ԿՏ, ՄՍՏ ,ԱԲՇ.ԱՊ.ԱՔ,ԽՏ.ՀՀ.ՖՎ.ԱԷԿ, ՍԷԿ.ԱԳ ,ԳՏ ,ԲՈՒԺ.ՍՓ.ԴԵՂ և հեռակա ուսուցման ԱԷ.ՍՓ.ՀՏ.ԳՏ.Ա.ՍԳ.ՄՋ.ԿՏ.ՄՍՏ.ՊՏ մասնագիտությունների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսական հումքի, պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում» մասնագիտության ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա», «Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա», «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտությունների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոլոգիա»,«Բույսերի պաշտպանություն»,«Ագրոնոմիա, սելեկցիա, գենետիկա», «Գյուղատնտեսական կենդանիների սելեկցիա, գենետիկա», «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա», «Գյուղատնտեսական և պարենային արտադրանքի փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն» մասնագիտությունների ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն», «Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա», «Անասնաբուժություն» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների համար:


Էջ: 1 2 3 4 ()