Դասընթացը նախատեսված է «ՊՓ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԲՇ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ֆ, ԱՊ, ԱԳ, ԱՇ, ՀՀ, ԱՔԽՏ, ԱՍԷԿ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԿԱ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՄՄՍ, ՄՋ» մասնագիտությունների 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է առկա  ԱԷ, ԲՊ, ԱՍԳ, ԱՏ, ՋԱ և ԱԲՇ, ՖՎ հեռակա մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԷ, ԲՊ, ԱՍԳ, ԱՏ, ՋԱ, ԷԼ, ԳՄՍ, ՃԵԿ, ՀԲ, ՀՇ, ԿԱ » մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՏ, ՍԱ, ՊՓ, Պար.տ.» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՄՄՍ, ՄՋ» մասնագիտությունների 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՏ II» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՏ-1» մասնագիտության հեռակա ուսուցման 1-ին կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԱՊԷԿ I» մասնագիտության հեռակա ուսուցման 1-ին կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԲ և Ֆին I» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի հեռակա ուսուցման ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՊԳՏ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՀՀ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԳ» և «ՖՎ» մասնագիտությունների համապատասխանաբար 3-րդ և 2-րդ կուրսերի ուսանողների դասախոսությունների համար: (քոլեջ)

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԳ», «ՊԳ» մասնագիտությունների քոլեջի 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:  

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԳ» և «ՖՎ» մասնագիտությունների քոլեջի 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԳ» և «ՖՎ» մասնագիտությունների քոլեջի 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՏՓ» մասնագիտության քոլեջի 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: