Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի  «ՀՀ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի  «ՖՎ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՏՓ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի քոլեջի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի  «ՏՓ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է  քոլեջի «ՍՓ», «ԱԳ» մասնագիտությունների 4-րդ և 3-րդ կուրսերի համար:

Դասընթացը նախատեսված «ՀՀ I, ԱՄ I, ՀՌԿ, ՀՇ I, ԳՏ I, Բուժ I, Աէ, Պգտ I, Սպառ I» մասնագիտությունների քոլեջի ուսանողների դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների համար (1-ին և 2-րդ կիսամյակներ):

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի  «ՊԳՏ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի  «ՀՇ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՀՀ I, ԱՄ I, ՀՌԿ, ՀՇ I, ԳՏ I, Բուժ I, Աէ, Պգտ I, Սպառ I» մասնագիտության քոլեջի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա «ԱԷԿ, ՍԷԿ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա «ՊՓ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա «ԱԷ» մասնագիտության 3-րդ և «ԳՄ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ԱԷ, ՀՌԿ» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՏ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է «ԿՄՍՏ, ՄՏ, ՊՓ» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է «Աէ» մասնագիտության 3-րդ և «ՖՎ» մասնագիտության 4-րդ կուրսերի ուսանողների դասախոսությունների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԷ, ԲՊ, ԱՍԳ, ԱՏ, ՋԱ» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է առկա և հեռակա «ՍԱ /ՊՓ/, ԳՏ, Պար. Տեխն., ԱԲ և Ֆ, ԱՊԷԿ » մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԳ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա ՄՏ մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների համար