Դասընթացը նախատեսված է հեռակա ՄՏ մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների համար

Դասընթացը նախատեսված է «ՍՓ» մասնագիտության դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա  1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների  համար (2-րդ կիսամյակ):


Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ԷԼՖ-4/, Ֆվ-2/, ՀՀ-2/, Ափ-3/, ՀՌԿ-3/, ԳՏ-2/, ՀՇ-3/, ԱԷ-3/, ՍՓ-3/, ԱՄ-3/,ԱԳ-3» մասնագիտությունների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՀՀ, Ֆ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է առկա և հեռակա «ԱԲևՖ», «ԱՊԷԿ», «ՍՓ», Ագրո. և Ճարտ. մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է առկա «ԲՈՒԺ 1», «ՍՓ 1»,  «Պարենամթերքի տեխնոլոգիաներ 1»,   և քոլեջ «Ֆինանսների կառավարում 2», մասնագիտությունների ուսանողների դասախոսությունների համար: 


Դասընթացը նախատեսված է առկա «Ագրո 1» և հեռակա «ՍՓ 1» մասնագիտությունների ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է առկա ուսուցման համակարգի Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործություն, Սննդամթերքի անվտանգություն, Պարենամթերքի տեխնոլոգիա  և հեռակա ուսուցման համակարգի Ջերմատնային ագրոտեխնոլոգիա, Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում, Բույսերի պաշտպանություն, Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա, Ագրոէկոլոգիա մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է առկա ԱԷ,ԲՊ,ԱԳՐՈ, ՍԳ,ԱՏ,ՊԳՏ 1,ՏՓԹ1, ՊՓ 1,,ԿՏ, ՄՍՏ 1,ԱԲՇ.ԱՊ.ԱՔ,ԽՏ.ՀՀ.ՖՎ.ԱԷԿ, ՍԷԿ.ԱԳ 1 ,ԳՏ 1,ԲՈՒԺ.ՍՓ.ԴԵՂ 1, ՄՏ,ՀՏ,ԿՄՏ,ՊՏ 1,ԳՄ, ԳՄՍ,Էլֆ,Ճեկ,ԿԱ,ՀՇ,ՄՋ1 մասնագիտությունների ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա  ԱՏ, ԲՊ, ՊԳՏ, Ագրո, Սգ, ԷԼՖ, ՃԵԿ, ԿԱ,ՄՋ, ԱԷԿ, ՍԷԿ, ՊՓ, ԿՏ, ՄՍՏ, ՊՏ մասնագիտությունների ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրոսական  «ՊՓ» և«Սն․ Ան»  մասնագիտությունների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՀԲ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է  «ՖՎ» մասնագիտության ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Դեղագիտություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաշինարարություն, հողային կադաստր» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՊԳ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՄ», «ԳՄՍ», «Էլֆ» «Ճեկ», «ԿԱ»,«ՀՇ», «ՀՇ», «ՀՇ», «ՄՏ», «ՀՏ», «ԿՄՏ» և «ՊՏ 1» մասնագիտությունների դասախոսությունների համար:


ՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ՄՈԴՈՒԼ-ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Դասընթացը նախատեսված է առկա և հեռակա ուսուցման բոլոր առաջին կուրսերի համար։ 

Առկա ուսուցման համակարգում հետևյալ մասնագիտություններում՝ «Անասնաբուժություն», «Սանիտարական փորձաքննություն», «Դեղագիտություն», «Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն», «Ապրանքագիտություն և ապրանքի որակի փորձաքննություն», «Ագրարային քաղաքականություն, խորհրդատվություն և տեղեկատվություն», «Ագրոպարենային համակարգի հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ», «Ագրոպարենային համակարգի ֆինանսների կառավարում», «Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում», «Սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա և կառավարում», «Ապահովագրական գործ ագրոպարենային համակարգում» մասնագիտությունների ուսանողների  համար:Դասընթացը նախատեսված է «ԳՄ» «ԳՄՍ» «Էլֆ», «Ճեկ», «ԿԱ», «ՀՇ», «ՄՋ1» մասնագիտությունների ուսոնողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է առկա՝ ԱԷ,ԲՊ,ԱԳՐՈ, ՍԳ,ԱՏ,ՊԳՏ ,ՏՓԹ, ՊՓ ,ԿՏ, ՄՍՏ ,ԱԲՇ.ԱՊ.ԱՔ,ԽՏ.ՀՀ.ՖՎ.ԱԷԿ, ՍԷԿ.ԱԳ ,ԳՏ ,ԲՈՒԺ.ՍՓ.ԴԵՂ և հեռակա ուսուցման ԱԷ.ՍՓ.ՀՏ.ԳՏ.Ա.ՍԳ.ՄՋ.ԿՏ.ՄՍՏ.ՊՏ մասնագիտությունների դասախոսությունների համար: