Էջ: () 1 2 3 4 5 6 7 8

Դասընթացը նախատեսված է «ՖՎ», «ՀՀ», «ԱԷԿ», «ԳՀ», «Բուժ», «ՍՓ», «ԱՏ», «ԱԷ», «Ագրո», «ԲՊ», «ԿՏ», «ՄՍՏ», «ՄՋ», «ՀՇ» մասնագիտությունների ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոլոգիա»«Կենսագործնեության անվտանգություն» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա», «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ», և «Դեղագիտություն» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի գործնական ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա», «Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա», «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա» և «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՍԷԿ I, ԷԿ I, ԱՔ I, ԽՏ I, ԱԲՇ I, ՍԳ I, ԲՊ I, ԱՏ I, ՊԳՏ I,Ագրո I» մասնագիտության  1-ին կուրսի ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն», «Գյուղատնտեսական հումքի, պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում», «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա», «Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա», «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա», «Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուծություն», «Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ», «Բույսերի պաշտպանության» մասնագիտությունների 2-րդ և "Անտառագիտության" 3 կուրսի առկա և հեռակա ուսանողների դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):


Էջ: () 1 2 3 4 5 6 7 8