Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 ()

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՄ», «ԳՄՍ», «ԳԷ», «ՃԵԿ», «ԿԱ», «ՀՇ», «ՄՋ» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի առկա և հեռակա համակարգում սովորող ուսանողների դասախոսությունների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «ԳՏ», «ՍԱ», «ԱԲ», «ՖՎ», «ԱՊԷԿ» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի առկա և հեռակա համակարգում սովորող ուսանողների դասախոսությունների համար:Դասընթացը նախատեսված է «ԱԲՇ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Ապրանքագիտություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Հաշվապահական հաշվառում» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ՀԲ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար: (քոլեջ)

Դասընթացը նախատեսված է «ՀԲ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: (քոլեջ)

Դասընթացը նախաստեսված է  «ՍՓ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: (քոլեջ)

Դասընթացը նախատեսված է «ՏՓ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՖՎ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: (քոլեջ)

Դասընթացը նախատեսված է «ԱՄ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: (քոլեջ)

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՏ», «ԱԷ և ՊԳ» և «ՏՓ» մասնագիտության 1-ին կուրսերի ուսանողների դասախոսությունների համար: (քոլեջ)

Դասընթացը նախատեսված է «ՊԳՏ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: (քոլեջ)

Դասընթացը նախատեսված է «ՄՋ», «ՊՏ»  մասնագիտությունների համապատասխանաբար 4-րդ և 3-րդ կուրսերի ուսանողների դասախոսությունների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՀՇ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմուքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՏ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՏ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՊՓ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանոնղերի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԱՊԷԿ» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 ()