Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ()

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոպարենային համակարգի ֆինանսների կառավարում», «Ապրանքագիտություն և ապրանքի որակի փորձաքննություն» և «Ագրարային քաղաքականություն, խորհրդատվություն և տեղեկատվություն» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար(2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես և Ֆինանսներ» մասնագիտության մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես և Ֆինանսներ» մասնագիտության մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԱՍԷԿ» մասնագիտության 3-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՏ» մասնագիտության 1-ին կուրսի մագիստրատուրայի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԷԿ» և «ԱԲ և Ֆին» մասնագիտությունների մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԱՏ» մասնագիտության բակալավրի 3-րդ կուրսի ուսանողների դաս+գործն պարապմունքների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԷԿ» մասնագիտության մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է «ՀՌԿ» և «ԱԳ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար: (քոլեջ)

Դասընթացը նախատեսված է «ՀՌԿ» և «ԱԳ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: (քոլեջ)

Դասընթացը նախատեսված է «ՖՎ», «ԱՄ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: (քոլեջ)

Դասընթացը նախատեսված է «Հաշվապահական հաշվառում» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար: (քոլեջ)

Դասընթացը նախատեսված է «Հաշվապահական հաշվառում» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար: (քոլեջ)

Դասընթացը նախատեսված է «ԱՓ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար: (քոլեջ)

Դասընթացը նախատեսված է «ԱՓ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: (քոլեջ)

Դասընթացը նախատեսված է «ԱՄ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար: (քոլեջ)

Դասընթացը նախատեսված է «ԱՄ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: (քոլեջ)

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԳ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար: (քոլեջ)

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԳ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: (քոլեջ)

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԳ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ()