Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ()

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԷԿ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԷԿ-4» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Էկոնոմիկա մասնագիտության մագիստրատուրայի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ԱԳ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ԱԳ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՈՓ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ԱՓ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ԱՓ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ԱՓ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՏՓ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՀՀ2» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է  քոլեջի ՀՌԿ - 3,ԱՓ - 3 մասնագիտությունների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է ԱԲ և ֆինանսներ մասնագիտության մագիստրատուրայի գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «Ֆ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՀՀ, ԱՄ, ՀՌԿ ԱԳ » մասնագիտության 2-րդ կուրսի գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՈՓ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՏՓ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է ԱԲ և ֆինանսներ մասնագիտության մագիստրատուրայի համար:

Դասընթացը նախատեսված է ԱԷ/ԱԱԿ մասնագիտության մագիստրատուրայի  1-ին կուրսի ուսանողների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի ՀՌԿ մասնագիտության 3-րդ կուրսիո ուսանողների դասախոսությունների համար:

Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ()