Դասընթացը նախատեսված է «ԱԷԿ » մասնագիտության 3-րդ կուրսի հեռակա սովորող ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԱՊԷ » մասնագիտության 2-րդ կուրսի հեռակա սովորող ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԱՊԷ » մասնագիտության 2-րդ կուրսի հեռակա սովորող ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԱՍԷ և ՀՀ » մասնագիտության 4-րդ կուրսի հեռակա սովորող ուսանողների Դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԱՍԷ » մասնագիտության 5-րդ կուրսի հեռակա սովորող ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես և Ֆինանսներ» մասնագիտության մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՕԳ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված  է «ՍՈԱՓ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԳ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացները նախատեսված են «ՖՎ» և «ՀՌԿ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ՖՎ» և «ՀՌԿ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես և ֆինանսներ»  մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես և ֆինանսներ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԷԿ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԷԿ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ՊՓ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների  դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԷԿ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԷԿ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԳ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների գամար։