Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ()

Դասընթացը նախատեսված է ԱԷԿՍԷԿ,ՖԻՆ,ՀՀ 1-ին կուրսերի գործնական պարապմունքների համար

Դասընթացը նախատեսված է ԱԷԿՍԷԿ,ՖԻՆ,ՀՀ 1-ին կուրսերի դասախոսությունների համար

Դասընթացը նախատեսված է Ագրոբիզնես մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար(2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է Մագիստրատուրայի դասախոսությունների համար(2-րդ կիսամյակ)։

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԱԷ, ԱԱկ, ՍԷ, ՍԿ, Բիզնես, Ագ, ՊՓ, ԱԱԷ, ԱԱկ, ՍԷ, ՍԿ, Բիզնես, Ագ, ՊՓ» մասնագիտությունների մագիստրատուրայի ուսանողների դասախոսությունների համար(2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա», «Ագրարային արտադրության կառավարում», «Ագրոպարենային համակարգի հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ» և «Ագրոպարենային համակարգի ֆինանսների կառավարում» մասնագիտությունների մասգիստրատուրայի ուսանողների դասախոսությունների համար(2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է Հեռակա «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՖՎ» և «ԱԲ» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար(2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԷ» և «ԲՊ» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար(2-րդ կիսամյակ): 

Դասընթացը նախատեսված է առկա «Գյուղատնտեսության էկոնոմիկա ԱՆԱՍՆ ԲԺ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար(2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է  հեռակա «ԳՄ» մասնագիտությունների 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Հեռակա «Բույսերի պաշտպանություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեսխնոլոգիա» մասնագիտության հեռակա սովորող 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտության հեռակա սովորող 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոպարենային համակարգի ֆինանսների կառավարում» մասնագիտության հեռակա սովորող 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա և կառավարում» մասնագիտության հեռակա սովորող 5-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԱՏ», «ԱՍԳ», «ՊԳՏ» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար(2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է Հեռակա «Ապրանքագիտություն և ապրանքի որակի փորձաքննություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Հեռակա «Ապրանքագիտություն և ապրանքի որակի փորձաքննություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի հեռակա սովորող ուսանողների դասախոսությունների համար:Դասընթացը նախատեսված է «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի հեռակա սովորող ուսանողների դասախոսությունների համար:

Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ()