Դասընթացը նախատեսված է «ԱՏ» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԱՏ» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԱՏ» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է առկա և հեռակա «ԱՏ» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է առկա և հեռակա «ԱՏ» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՊՏ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի դասախոսությունների համար(2կիս):

Դասընթացը նախատեսված է «Անտառային տնտեսություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:


                                                           2 - ԿԻՍԱՄՅԱԿ

Դասընթացը նախատեսված է «Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ԱՓ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ԱՄ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՀՌԿ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ԳՏ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Ճարտարագիտական ֆակուլտետի «ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում» մասնագիտության 3-րդ կուրսի համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԱՏ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի դասախոսությունների համար(2կիս):

Դասընթացը նախատեսված է «ԱՏ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի դասախոսությունների համար (2կիս):

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտության 4-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 4-րդ կուրսի լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՀՇ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Անտառագիտություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների  համար: