Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի  «Բույսերի պաշտպանություն»,«Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում » մասնագիտությունների 1-ին կուրսերի ուսանողների դասախոսության համար:

Դասընթացը նախատեսված է  «Գյուղատնտեսության էլեկտրաֆիկացիա և ավտոմատացում» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի  «Բնապահպանական կենսատեխնոլոգիա» և «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի  «Ագրոէկոլոգիա», «Բնապահպանական կենսատեխնոլոգիա» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոլոգիա»,«Ագրոնոմիա, սելեկցիա, գենետիկա» ,«Բույսերի պաշտպանություն»,«Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում»,«Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսերի ուսանողների դասախոսության  համար:

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի  «Բնապահպանական կենսատեխնոլոգիա» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է՝ 
«Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների համար (դասախոսություն):

Դասընթացը նախատեսված է՝ 
Ագրոնոմիական  ֆակուլտետի մագիստրատուրայի «Բնապահպանական կենսատեխնոլոգիաներ» մասնագիտության 1-ին կուրսի 2-րդ կիսամյակի «ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ԵՎ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ» առարկայի 2019-2020թթ. ուս.տարվա դասախոսությունների 


Դասընթացը նախատեսված է՝ 
«Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների  համար:


Դասընթացը նախատեսված է  «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է  «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների  համար: Ուսումնասիրում է ագրոհամակարգերում տեղի ունեցող փոփոխությունները, որոնք կապված են մարդածին գործոնի հետ և մշակում է համապատասխան միջոցառումներ, կանխելու էկոհամակարգերի դեգրադացումը:

 Դասընթացը նախաատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ապրանքագիտություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է՝  
«Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում ու կառավարում» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների  համար դասախոսություն:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների  համար: