Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում» մասնագիտության 3-րդ     կուրսի ուսանողների լաբորատոր  պարապմունքների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է  մասնագիտության   «Ագրոէկոնոմիկա և սննդաարդյունաբերության էկոնոմիկա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների  լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա» մասնագիտության 2-րդ,  կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է   և «Ֆինանսների կառավարում», «Ապրանքագիտություն» 3-րդ կուրսերի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է  «Ագրոբիզնես» մասնագիտության 4-րդ կուրսի դասախոսությունների   համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրարային քաղաքականություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի և «Ագրոբիզնես» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների  համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է  «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Սելեկցիա և գենետիկա» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների համար: