Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ()

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես և ֆինանսներ» մասնագիտության 1-ին կուրսի մագիստրատուրայի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես և ֆինանսներ» մասնագիտության 1-ին կուրսի մագիստրատուրայի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Հաշվապահական հաշվառում» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Հաշվապահական հաշվառում» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ֆինանսներ», «ԱՊ», «ԱՇ» և «ԱԳ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ֆինանսներ», «ԱՊ», «ԱՇ» և«ԱԳ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Հաշվապահական հաշվառում» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՀՀ» մասնագիտութաան 2-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՀՀ» մասնագիտութաան 2-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «Մ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՀՌԿ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ԱՊՐ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «Ֆ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՀՀ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «Ֆ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Հաշվապահական հաշվառում» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՍԷԿ» մասնագիտության 6-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՍԷԿ» մասնագիտության 6-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՀՀ» մասնագիտութաան 3-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա «ՖԿ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ()