Դասընթացը նախատեսված է «Տեղեկատվական գրագիտության բարելավում» դասընթացի շրջանակներում գործնական առաջադրանքների կատարման համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Տեղեկատվական գրագիտության բարելավում» դասընթացի շրջանակներում գործնական առաջադրանքների կատարման համար։

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա սովորող ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա սովորող ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի ուսանողների դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես և ֆինանսներ» մասնագիտության մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես և ֆինանսներ» մասնագիտության 1-ին կուրսի մագիստրատուրայի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես և ֆինանսներ» մասնագիտության 1-ին կուրսի մագիստրատուրայի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է  «Գյուղ.հումքի և պարենամթերքի փորձաքն.» մասնագիտություն 5-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսություն և գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՊՓ» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ֆինանսներ», «ԱՊ», «ԱՇ» և «ԱԳ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ֆինանսներ», «ԱՊ», «ԱՇ» և «ԱԳ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսության համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Հաշվապահական հաշվառում» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՀՀ» մասնագիտութաան 2-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՀՌԿ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «Ֆ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Բակալավր-Առկա «ԱՔԽՏ» մասնագիտության 4-րդ և Քոլեջի «ՀՀ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Հաշվապահական հաշվառում» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՊՓ», «ՏՓԹ» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՊՓ», «ՏՓԹ» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: