Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ()

Դասընթացը նախատեսված է  հեռակա «ՀՀ» մասնագիտության 2- րդ կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի ուսանողների դասախոսությունների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոլոգիա-5» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոլոգիա-5» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ՀԲ-4» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ՀԲ-4» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոնոմիկա» և «Սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա-4» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների  գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոնոմիկա» և «Սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա-4» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների  համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ՀՀ-4» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Ֆ-4» մասնագիտության 4-րդ կուրսի (հեռակա) ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Ֆ-4» մասնագիտության 4-րդ կուրսի (հեռակա) ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոնոմիկա» և « Սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա-4» մասնագիտությունների 4-րդ  կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոնոմիկա» և «Սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա-4» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների  համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Ֆ-4» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Ֆ-4» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Ֆ-4» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների  համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ՄՏ-5» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ՄՏ-5» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների  համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոնոմիկա» և « Սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա-3» մասնագիտությունների 3-րդ  կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոնոմիկա» և «Սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա-3» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների  համար։

Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ()