Դասընթացը նախատեսված է «ԳՄՍ» մասնագիտության հեռակա ուսուցման 5-րդ կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոպարենային համակարգի էկոնոմիկա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ՀՏ/ՊՏ/ԳՏ» մասնագիտության 4-րդ  կուրսերի ուսանողների դասախոսությունների համար (2-րդ կիսամյակ):

Նախատեսված է Հեռակա ուսուցման դեպարտամենտի ԳՏ, ՊՏ և ՍՄԱ մասնագիտությոնների ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիական» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Կենդանագիտություն» մասնագիտության մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես և Ֆինանսներ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի, «ԱՇ», «ԱԳ» և «Ֆին» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսերի (հեռակա) գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես և Ֆինանսներ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի, «ԱՇ», «ԱԳ» և «Ֆին» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսերի (հեռակա) դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջ «ՀՀ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։
Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջ «ՀՀ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է  Մագիստրատուրա «ԷԿ, ՍԷԿ» մասնագիտության 1-ին կուրսի գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է  Մագիստրատուրա «ԷԿ, ՍԷԿ» մասնագիտության 1-ին կուրսի դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է  Մագիստրատուրա «ՍԱ» մասնագիտության 1-ին կուրսի գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է  Մագիստրատուրա «ՍԱ» մասնագիտության 1-ին կուրսի դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է  «Ճարտարագիտական» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ԱՓ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի դասախոսությունների համար (2-րդ կիսամյակ 2022-2023 ուսումնական տարի):

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՀՀ»   մասնագիտության 2-րդ կուրսերի գործնական պարապմունքների համար / 2-րդ  կիսամյակ , 2022-2023 ուսումնական տարի/:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ԱՓ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի գործնական պարապմունքների համար /2-րդ կիսամյակ, 2022-2023 ուսումնական տարի/:

Դասընթացը նախատեսված է «ՊՄՏ-2-րդ» կուրսերի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար: 

2021-2022ուստարի 1-ին կիսամյակ կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է Ագրոնոմիա մասնագիտության 2-րդ կուրսերի ուսանողների  համար: 

2022-2023 ուստարի 2-րդ կիսամյակ