Դասընթացը նախատեսված է «ԱՄ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ՊԳ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ՀՌԿ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՄՍ» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ՍԱՈՓ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոպարենային համակարգի էկոնոմիկա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոպարենային համակարգի էկոնոմիկա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ՀՏ/ՊՏ/ԳՏ» մասնագիտության 4-րդ  կուրսերի ուսանողների դասախոսությունների համար (2-րդ կիսամյակ):

Առարկան նախատեսված է առկա և հեռակա ուսուցման համակարգի ուսանողների համար: (1-ին կիսամյակ)

Նախատեսված է Հեռակա ուսուցման դեպարտամենտի ԳՏ և ՍՄԱ մասնագիտությոնների ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիական» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Կենդանագիտություն» մասնագիտության մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես և ֆինանսներ» մասնագիտության 1-ին կուրսի մագիստրատուրայի  ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։ 


Դասըթնացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես և ֆինանսներ» մասնագիտության մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի ուսանողների համար։ 

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՏ», «ՀՏ» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես և Ֆինանսներ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի, «ԱՇ», «ԱԳ» և «Ֆին» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսերի (հեռակա) գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես և Ֆինանսներ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի, «ԱՇ», «ԱԳ» և «Ֆին» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսերի (հեռակա) դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջ «ՀՀ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։
Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջ «ՀՀ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է  Մագիստրատուրա «ԷԿ, ՍԷԿ» մասնագիտության 1-ին կուրսի գործնական պարապմունքների համար։