Էջ: 1 2 3 4 5 ()

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա «ԱԲՇ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար: 

Դասընթացը նախատեսված էուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա «ԱԲՇ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է  «Ապրանքագիտություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)։
Դասընթացը նախատեսված է Առկա ուսուցման  «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն» մասնագիտության 1-ին կուրսի և Հեռակա ուսուցման «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա »  մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար(2-րդ կիսամյակ)։ Դասընթացի նյութերից օգտվում են նաև Հեռակա դեպքրտքմենտի ՄՏ և ՀՏ 1-ին կուրսերի ուսանողները:
Դասընթացը նախատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)
Դասընթացը նախատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)
Դասընթացը նախատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար (2-րդ կիսամյակ)
Դասընթացը նախատեսված է Հեռակա «ԿԱ, ԷԼ․ ՀԲ» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)։
Դասընթացը նախատեսված է Առկա ուսուցման «ՀՏ, ԿՄՏ, ՊՏ» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի և հեռակա ուսուցման «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն»   մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)։

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա ուսուցման «Ֆինանսներ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների  համար(2-րդ կանչ) ։

Դասընթացը նախատեսված է «Բույսերի պաշտպանություն», «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։
Դասընթացը նախատեսված է « Գյուղատնտեսական և պարենային արտադրանքի փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)։


Դասընթացը նախատեսված է Խմորման արտադրությունների  տեխնոլոգիա և գինեգործություն մասնագիտության 1-ին կուրսի և հեռակա ուսուցման Գյուղատնտեսական հումքի, պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում, մասնագիտության 1-ին կուրսի,ՊՏ 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համա (2րդ կիսակյակ)
Դասընթացը նախատեսված է  «ՄՏ» մասնագիտության 1-ին կուրսի  և հեռակա ուսուցման «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)։

 «Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատումհեռակա ուսուցմա» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)։

Դասընթացը նախատեսված է «ՊՓ -1» մասնագիտության 1-ին կուրսի, հեռակա ուսուցման Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա մասնագիտության 1-ին կուրսի, հեռակա ուսուցման ՃԵԿ-1, հեռակա ուսուցման ԲՊ-1 ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):
Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես», «Ապահովագրական գործ» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։
Դասընթացը նախատեսված է  Պարենամթերքի տեխնոլոգիա ԿՏ 1 մասնագիտության համար (2-րդ կիսամյակ)։

ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ և ՏՏ (ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՀԱՄԱՐ)(2-րդ կիսամյակ)

Էջ: 1 2 3 4 5 ()