Դասընթացը նախատեսված է Մագիստրատուրայի «ՀԲ, ՀՇ, ՃԵԿ, ԳԷԼ, ԳՄՄՍ, ԿԱ» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար: 2020-2021 ուստարի 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է Մագիստրատուրա «ՀԲ, ՀՇ, ՃԵԿ, ԳԷԼ, ԳՄՄՍ, ԿԱ» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: 2020-2021ուստարի 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես և ֆինանսներ» մասնագիտության մագիստրատուրայի 1-ին կուսրի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես և ֆինանսներ» մասնագիտության մագիստրատուրայի 1-ին կուսրի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես և ֆինանսներ» և «Տեխնոլոգիական» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես և ֆինանսներ» և «Տեխնոլոգիական» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «ՊԳ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «ՊԳ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «Ֆ, ԱՓ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ճարտարագիտական» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Քոլեջի ՀՌԿ, ԱՄ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Քոլեջի ՀՌԿ, ԱՄ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԲԺ, ԴԳ․ ՍՓ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԲԺ, ԴԳ, ՍՓ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Քոլեջի ԱԳ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Քոլեջի ԱՄ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Քոլեջի ԱԳ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: