Դասընթացը նախատեսված է  «Ապրանքագիտություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)։
Դասընթացը նախատեսված է Առկա ուսուցման  «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն» մասնագիտության 1-ին կուրսի և Հեռակա ուսուցման «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա »  մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար(2-րդ կիսամյակ)։ Դասընթացի նյութերից օգտվում են նաև Հեռակա դեպքրտքմենտի ՄՏ և ՀՏ 1-ին կուրսերի ուսանողները:
Դասընթացը նախատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)
Դասընթացը նախատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)
Դասընթացը նախատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար (2-րդ կիսամյակ)
Դասընթացը նախատեսված է  «ՊՏ, ՍնԱ» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2020-2021 ուս. տարի, 2-րդ կիսամյակ)։
Դասընթացը նախատեսված է Առկա ուսուցման «ՀՏ, ԿՄՏ, ՊՏ» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի և հեռակա ուսուցման «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն»   մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)։

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա ուսուցման «Ֆինանսներ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների  համար(2-րդ կանչ) ։

Դասընթացը նախատեսված է «Բույսերի պաշտպանություն», «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։
Դասընթացը նախատեսված է « Գյուղատնտեսական և պարենային արտադրանքի փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)։


Դասընթացը նախատեսված է Խմորման արտադրությունների  տեխնոլոգիա և գինեգործություն մասնագիտության 1-ին կուրսի և հեռակա ուսուցման Գյուղատնտեսական հումքի, պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում, մասնագիտության 1-ին կուրսի,ՊՏ 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համա (2րդ կիսակյակ)
Դասընթացը նախատեսված է «ՀՇ», «ՀԲ» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական և լաբորատոր պարապմունքների համար։
Դասընթացը նախատեսված է  «ՄՏ» մասնագիտության 1-ին կուրսի  և հեռակա ուսուցման «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)։

 «Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատումհեռակա ուսուցմա» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)։

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա ուսուցման  Ագրոբիզնես և ֆինանսներ 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (1-ին կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «Հաշվապահական հաշվառում»  և «Ֆինանսներ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի դասախոսությունների համար (2-րդ  կիսամյակ, 2020-2021 ուսումնական տարի):

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես», «Ապահովագրական գործ» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։
Դասընթացը նախատեսված է  Ագրոպարենային համակարգի էկոնոմիկա 1-ին,  Ագրոբիզնես և ֆինանսներ 1-ին կուրսերի մասնագիտությունների համար (1-ին կիսամյակ)։

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ԱԷ, ՀԲ» մասնագիտությունների 2-րդ կուսրի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկայի կառուցվածքներ» մասնագիտության 3-րդ և  « Հողաշինարարություն, հողային կադաստր» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա ուսուցման  «Ֆինանսներ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կանչ)։