Դասընթացը նախատեսված է «Բույսերի պաշտպանություն» և «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների համար: 2019-2020 ուստարի 2-րդ կիսամյակ
Դասընթացը նախատեսված է «Պաշտպանված գրունտ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)։
Դասընթացը նախատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» և «Բույսերի պաշտպանություն»մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար 

(2019-2020ուստարի 2-րդ կիսամյակ)։

Դասընթացը նախատեսված է «Ֆինանսներ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար 
Դասընթացը նախատեսված է «Ֆինանսներ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)։
Դասընթացը նախատեսված է


Հ․Խ․

Դասընթացը նախատեսված է առկա «Ագրոէկոնոմիկա և սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա» մասնագիտության և հեռակա «Ագրոէկոնոմիկա և սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)։
Դասընթացը նախատեսված է 

Հ․Խ․

Դասընթացը նախատեսված է առկա «Ագրոէկոնոմիկա և սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա» մասնագիտության և հեռակա «Ագրոէկոնոմիկա և սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների  համար (2-րդ կիսամյակ)։

Դասընթացը նախատեսված է Ա. Քոչինյանի անվան քոլեջի «Ագրոպարենային համակարգի ֆինանսների կառավարում» մասնագիտության քոլեջի 3-րդ  կուրսի ուսանողների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրարային մենեջմենթ», «Ագրոէկոլոգիա», «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի քոլեջի ուսանողների գործնական պարապմունքների  համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոպարենային համակարգի ֆինանսների կառավարում» մասնագիտության քոլեջի 3-րդ  կուրսի ուսանողների  համար (դասախոսություն):

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոնոմիկա և սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա» մասնագիտության առաջին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների  լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոնոմիկա և սննդարդ. էկոնոմիկա» և «Ագրարային քաղաքակ. խորհրդատվություն և տեղեկատվություն »մասնագիտությունների  2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսական հումքի և պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար (լաբորատոր):

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԳ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար (2-րդ կիսամյակ):