Դասընթացը նախատեսված է «ԱԳ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների  համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա ուսուցման ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար (2-րդ կանչ)

Դասընթացը նախատեսված է  «ՊՓ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացում և ավտոմատացում» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Ապրանքագիտություն և ապրանքի որակի փորձաքննություն» մասնագիտության 4-րդ  կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Հաշվապահական հաշվառում և Հարկում» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Պարենամթերքի տեխնոլոգիա» մասնագիտության «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն», «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրանքի տեխնոլոգիա», «Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա» կրթական ծրագրերի 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի  «Ապրանքագիտություն» մասնագիտության  3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:Հին

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Մենեջմենթ (Կառավարում)»,  «Ապրանքագիտություն» մասնագիտությունների  3-րդ կուրսի ուսանողների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Մենեջմենթ (Կառավարում)» մասնագիտության  3-րդ կուրսի գործնական պարապմունքների   համար: Հին

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի  «Հողային ռեսուրսների կառավարում»  մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար: ՀԻՆ

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի  «Հողային ռեսուրսների կառավարում» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է ՃԵԿ 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

2019-2020ուստարի 2-րդ կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա ուսուցման «Ագրոբիզնես» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար(2-րդ կանչ):