Դասընթացը նախատեսված է հեռակա ուսուցման համակարգի ուսանողների համար 

Դասընթացը նախատեսված է Ա. Քոչինյանի անվան քոլեջի Հողաշինարարություն մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար (1-ին կիսամյակ) (դասախոսություն)

Դասընթացը նախատեսված է «Սպառողական ապրանքների որակի փորձաքննություն» և    «Ֆինանսներ»   մասնագիտությունների կոլեջի 3-րդ կուրս ուսանողների դասախոսությունների համար ։
Դասընթացը նախատեսված է «Սպառողական ապրանքների որակի փորձաքննություն» և    «Ֆինանսներ»   մասնագիտությունների կոլեջի 3-րդ կուրս ուսանողների  լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)։

Դասընթացը նախատեսված է Ա. Քոչինյանի անվան քոլեջի Հողաշինարարություն մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար (1-ին կիսամյակ) ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔՆԵՐ


Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջ ԱԳ մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար։
Դասընթացը նախատեսված է «Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԿՄՏ, ՄՏ, ԿՏ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)։

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա ուսուցման Գյուղատնտեսական հումքի, պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների  համար( 2-րդ կանչ)

Դասընթացը նախատեսված է «ԿՄՏ, ՄՏ, ԿՏ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների  համար (2-րդ կիսամյակ)։

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա ուսուցման Գյուղատնտեսական հումքի, պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար( 2-րդ կանչ)Դասընթացը նախատեսված է «Ֆինանսների կառավարում» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)։
Դասընթացը նախատեսված է «Ֆինանսների կառավարում» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար (2-րդ կիսամյակ)։
Դասընթացը նախատեսված է «Ագրարային ճարտարագիտության» ֆակուլտետի  ՀԲ, ՀՇ, ԿԱ  մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար ։ (2020-21ուս.տարի, 1 կիսամյակ)
Վիճակագրություն դասընթացը նախատեսված է  հեռակա ուսուցման Ֆինանսներ մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար/ լաբարատոր։(2-րդ կանչ)Վիճակագրություն դասընթացը նախատեսված է Հեռակա ուսուցման ֆինանսներ մասնագիտության 2-րդ կորսի ուսանողների համար/դասախոսություն։(2-րդ կանչ)Դասընթացը նախատեսված է՝
  Հեռակա ուսուցման դեպարտամենտի  3-րդ և 4-րդ կուրսերի ուսանողների համար։

Առկա ուսուցման  «Կաթ, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլագիա» «Գյուղատնտեսական հումքի և պարենամթերքի փորձաքննություն» և  «Մսի և մսամթերքի տեխնոլագիա» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսերի ուսանողների համար։  (2-րդ կիսամյակ)։


Դասընթացը նախատեսված է «ԿՏՄՍՏ», «ՊՓ», «ՄՏ» -մասնագիտությունների 3-րդ  և «ԳՏ» /հեռակա/  մասնագիտության 3-րդ.  «ԿԱ» /հեռակա/-մասնագիտությունների 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ, 2020-2021 ուսումնական տարի)։
Դասընթացը նախատեսված է «ԱՍԷԿ»,«Ագրոբիզնես»«Ագրարային քաղաքականութ.» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների  համար ։
Դասընթացը նախատեսված է 


Հ․Խ․

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոպարենային համակարգի էկոնոմիկա», «Ագրոպարենային համակարգի հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ», «Ագրարային քաղաքականություն, խորհրդատվություն, տեղեկատվություն»մասնագիտության 2-րդ կուրսի ցերեկային ուսուցման ուսանողների համար (2020-2021 ուսումնական տարի, 1 կիսամյակ):
Դասընթացը նախատեսված է «ՀՀ ԱՍԷԿ ԱՔԽՏ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի գործնական պարապմունքների համար /1 -ին կիսամյակ, 2020-2021 ուսումնական տարի/: