Դասընթացը նախատեսված է «Ֆինանսներ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)։
Դասընթացը նախատեսված է Ագրոնոմիական ֆակուլտետի ՊԳՏ  ԱԷ մասնագիտությունների  2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար, 2020-2021 ուսումնական տարի, 2-րդ  կիսամյակ
Դասընթացը նախատեսված է առկա «Ագրոէկոնոմիկա և սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա» մասնագիտության և հեռակա «Ագրոէկոնոմիկա և սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)։
Դասընթացը նախատեսված է առկա «Ագրոէկոնոմիկա և սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա» մասնագիտության և հեռակա «Ագրոէկոնոմիկա և սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների  համար (2-րդ կիսամյակ)։

Դասընթացը նախատեսված է Ա. Քոչինյանի անվան քոլեջի «Ագրոպարենային համակարգի ֆինանսների կառավարում» մասնագիտության քոլեջի 3-րդ  կուրսի ուսանողների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրարային մենեջմենթ», «Ագրոէկոլոգիա», «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի քոլեջի ուսանողների գործնական պարապմունքների  համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոպարենային համակարգի ֆինանսների կառավարում» մասնագիտության քոլեջի 3-րդ  կուրսի ուսանողների  համար (դասախոսություն):

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոնոմիկա և սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա» մասնագիտության առաջին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների  լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոնոմիկա և սննդարդ. էկոնոմիկա» և «Ագրարային քաղաքակ. խորհրդատվություն և տեղեկատվություն »մասնագիտությունների  2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսական հումքի և պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար (լաբորատոր):

Դասընթացը նախատեսված է «ԿՏ/ՄՍՏ» մասնագիտության 4-րդ  կուրսերի ուսանողների դասախոսությունների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «ԿՏ/ՄՍՏ» մասնագիտության 4-րդ, կուրսերի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների  համար: