Էջ: () 1 2 3 4 5

Դասընթացը նախատեսված է , «Ագրոէկոնոմիկա և սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա» և «Ֆինանսներ» մասնագիտությունների  3-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Պարենամթերքի տեխնոլոգիաներ» ֆակուլտետի ԿՄՍՏ, ՀՏ մասնագիտության 2-րդ կուրսի  ուսանողների գործնական պարապմունքների  համար: (2020-21ուս.տարի, 1կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է ՃԵԿ մասնագիտության 3-րդ կուրսերի ուսանողների դասախոսությունների համար:

2019-2020ուստարի 2-րդ կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է ՊԱՐԵՆ ԳՏ     2-րդ կուրսի ուսանողների  դասախոսությունների  համար (1-ին կիսամյակ, 2020-2021 ուսումնական տարի):

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոլոգիա»  և «Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում»   մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների  լաբորատոր պարապմունքների համար, 2020-2021 ուսումնական տարի, 1-ին կիսամյակ:

Դասընթացը նախատեսված է «Ապրանքագիտություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսիուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է«Պարենամթերքի տեխնոլոգիաներ» ֆակուլտետի ԿՄՍՏ, ՀՏ մասնագիտության 2-րդ կուրսի  դասախոսությունների համար: (2020-21 ուս.տարի, 1 կիսամյակ)
Էջ: () 1 2 3 4 5