Էջ: () 1 2 3 4 5 6

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա ուսուցման ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար (2-րդ կանչ)

Դասընթացը նախատեսված է  «ԱՔ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացում և ավտոմատացում» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Ապրանքագիտություն և ապրանքի որակի փորձաքննություն» մասնագիտության 4-րդ  կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Հաշվապահական հաշվառում և Հարկում» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Պարենամթերքի տեխնոլոգիա» մասնագիտության «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն», «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրանքի տեխնոլոգիա», «Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա» կրթական ծրագրերի 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է  «Ագրոբիզնես>>«Ագրարային քաղաքականություն, խորհրդատվություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:


Դասընթացը նախատեսված է ՃԵԿ 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

2019-2020ուստարի 2-րդ կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա ուսուցման «Ագրոբիզնես» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար(2-րդ կանչ):

Դասընթացը նախատեսված է , «Ագրոէկոնոմիկա և սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա» և «Ֆինանսներ» մասնագիտությունների  3-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Պարենամթերքի տեխնոլոգիաներ» ֆակուլտետի ԿՄՍՏ, ՀՏ մասնագիտության 2-րդ կուրսի  ուսանողների գործնական պարապմունքների  համար: (2020-21ուս.տարի, 1կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է ՃԵԿ մասնագիտության 3-րդ կուրսերի ուսանողների դասախոսությունների համար:

2019-2020ուստարի 2-րդ կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոնոմիկա և սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է Ագրոնոմիական   ֆակուլտետի  ՊԳՏ   ԱԷ  մասնագիտությունների 2 -րդ
կուրսի   ուսանողների  դասախոսությունների  համար (2-րդ կիսամյակ, 2020-2021 ուսումնական տարի):
Դասընթացը նախատեսված է«Պարենամթերքի տեխնոլոգիաներ» ֆակուլտետի ԿՄՍՏ, ՀՏ մասնագիտության 2-րդ կուրսի  դասախոսությունների համար: (2020-21 ուս.տարի, 1 կիսամյակ)
Էջ: () 1 2 3 4 5 6