Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 ()
Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջ «ՍՓ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։
Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջ «ԱԳ, ՍՓ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է  Մագիստրատուրա «ԷԿ, ՍԷԿ» մասնագիտության 1-ին կուրսի գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է  Մագիստրատուրա «ԷԿ, ՍԷԿ» մասնագիտության 1-ին կուրսի դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է  Մագիստրատուրա «ՍԱ» մասնագիտության 1-ին կուրսի գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է  Մագիստրատուրա «ՍԱ» մասնագիտության 1-ին կուրսի դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է  «Ճարտարագիտական» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ԱՓ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի դասախոսությունների համար (2-րդ կիսամյակ 2019-2020 ուսումնական տարի):

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «Ֆ, ԱՄ, ԱԳ, ԱՓ» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի դասախոսությունների համար 

(2 կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՀՌԿ»  մասնագիտության 3-րդ կուրսերի գործնական պարապմունքների համար / 1-ին կիսամյակ , 2020-2021 ուսումնական տարի/:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ԱՓ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի գործնական պարապմունքների համար /2-րդ կիսամյակ, 2019-2020 ուսումնական տարի/:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ԱԷ» մասնագիտության 2-րդ կուսրի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «Ֆ, ԱՓ, ԱՄ, ԱԳ» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի գործնական պարապմունքների համար (2 կիսամյակ)

դասընթացը նախատեսված է 12 մասնագիտության համար

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՏՓ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «—» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՏՓ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՏՓ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ԱՄ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ԱՄ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 ()