Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ()

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ԱԳ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի գործնական և լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «Սփ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է ՀՌԿ մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ԱՄՋ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: (2-րդ կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ԱԷ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ԱՓ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՀՀ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «Ֆ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՍՓ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՊԳ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՀՇ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի դասխոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՀՇ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՀՇ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՀՌԿ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՀՌԿ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ԱՄ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ԱՄ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «Ֆ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՀՌԿ, ԱՄ» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՀՀ, Ֆ» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի գործնական պարապմունքների համար:

Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ()