Դասընթացը նախատեսված է առկա և հեռակա «Գյուղատնտեսական կենդանիների սելեկցիա, գենետիկա և կենսատեխնոլոգիա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է առկա և հեռակա «Գյուղատնտեսական կենդանիների սելեկցիա, գենետիկա և կենսատեխնոլոգիա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է առկա և հեռակա «ԱՍԳ ԲՊ ԱՏ ՊԳՏ ԱՏ ԱԷ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների ուսուցման լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է առկա և հեռակա «Ա ՍԳ,ԲՊ,ԱԷ,ԱՏ,ՊԳՏ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասխոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է առկա և հեռակա «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԲԺ, ՍՓ, ԴԳ» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 2019-2020թթ. 2-րդ կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «ԲԺ, ՍՓ,ԴԳ» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացտ նախատեսված է առկա «Դեղագիտություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է առկա «Դեղագիտություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Դեղագիտություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների  լաբորատոր պարապմունքների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների  լաբորատոր պարապմքուների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիա, սելեկցիա, գենետիկա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն» , «Դեղագիտություն»  մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոլոգիա» և ««Բույսերի պաշտպանություն»  մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (1-ին կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Բնապահպանական կենսատեխնոլոգիա» մասնագիտության մագիստրատուրայի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (1-ին կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուծություն» մասնագիտության մագիստրատուրայի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (1-ին կիսամյակ):