Դասընթացը նախատեսված է «Ֆինանսներ» մասնագիտության ուսանողների գործնական պարապմունքների համար: (քոլեջ)

Դասընթացը նախատեսված է «Ֆինանսներ» մասնագիտության ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:(քոլեջ)

Դասընթացը նախատեսված է «Ֆինանսներ» մասնագիտության ուսանողների գործնական պարապմունքների համար: (քոլեջ)

Դասընթացը նախատեսված է «Ֆինանսներ» մասնագտության  ուսանողների գործնական պարապմունքների համար: (քոլեջ)

Դասընթացը նախատեսված է «Ֆ11» մասնագիտության ուսանողների դասախոսությունների համար: (քոլեջ)

Դասընթացը նախատեսված է «Ֆինանսներ» մասնագիտության ուսանողների դասախոսությունների համար: (քոլեջ)

Դասընթացը նախատեսված է «ՍՓ21, Ֆ21,  ԱՓ21 ,  ԳՏ21» մասնագիտությունների ուսանողների գործնական պարապմունքների համար: (քոլեջ)

Դասընթացը նախատեսված է «ՊԳ2,ԱՓ1,ՍՓ1» մասնագիտությունների ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:(քոլեջ)

Դասընթացը նախատեսված է «ՀՇ2» մասնագիտությունների ուսանողների համար: (քոլեջ)

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՏ12,Ֆ11,Ֆ12,ԳՏ11» մասնագիտությունների գործնական պարապունքների համար: (քոլեջ)

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի II կուրսի բոլոր  մասնագիտությունների ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԱՄ11, ԱՄ13,  ՀՌԿ11» քոլեջի ուսանողների գործնական պարապունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՀՇ11,  ԱԷ11»   քոլեջի ուսանողների գործնական պարապունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՏ,ԱԳ,ֆ,ՀՌԿ,ՏՓ,ՊԳ,ԱՓ ՀՀ» քոլեջի ուսանողների գործնական պարապունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՏԵԽ» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՍՄԱ, ԷԿ» մասնագիտությունների մագիստրատուրայի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԲԺ» մասնագիտության մագիստրատուրայի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԷԿ , ՕԳ, Ֆ» մասնագիտությունների մագիստրատուրայի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՍՄԱ» մասնագիտության մագիստրատուրայի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՀՀ 11, ՀՀ 12» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների համար: