Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջ «ՀՌԿ, ՀՇ, ՏՓ» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջ «ՀՌԿ, ՀՇ, ՏՓ» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջ «ԳՏ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջ «ԳՏ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջ «ՍՓ, ԳՏ» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջ «ՊԳ,ՏՓ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջ «ՍՓ, ԳՏ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՀՀ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «ՍՓ, ԱԷ, ՊԳ» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԷԿ, ՍԷԿ, ՖԻՆ, ՀՀ» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի  համար: (2-րդ կիսամյակ/հեռակա)

Դասընթացը նախատեսված է «Ա, ՍԳ13, ԱՏ11» մասնագիտությունների  համար: (2-րդ կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է ուսուցման առկա և հեռակա ձևերի բոլոր մասնագիտությունների առաջին կուրսի A1 մակարդակ ունեցող ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է ուսուցման առկա և հեռակա ձևերի բոլոր մասնագիտությունների առաջին կուրսի A1 մակարդակ ունեցող ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է ուսուցման առկա և հեռակա ձևերի բոլոր մասնագիտությունների առաջին կուրսի A1 մակարդակ ունեցող ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժական», «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն»,«Անտառտնտեսություն»,<<Ագրոնամիական>,<<Գյուղմեքենայացում>>, <<Կաթի տեխնոլոգիա>>, <<Հացի տեխնոլոգիա>>  մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ԿԱ, ՀՇ, ՀԲ» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: (2-րդ կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է <ԱՇ,ԱՊ,ԱՔ,ԱԷԿ> 1-ին կուրսի  ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՃԵԿ» մասնագիտության 1-ին կուրսի  ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Ա ՍԳ ԲՊ» մասնագիտությունների մագիստրատուրայի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է 1-ին կուրսի ուսանողների համար: