Դասընթացը նախատեսված է Ճարտարագիտական ֆակուլտետի 1-ին կուրսի  ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է ուսուցման առկա և հեռակա ձևերի բոլոր մասնագիտությունների առաջին կուրսի A1 մակարդակ ունեցող ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Տնտեսագիտական մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի անասնաբուժական և տեխնոլոգիական  մասնագիտությունների ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է  «Սպառողական ապրանքների որակի փորձաքննություն» մասնագիտության 1-ին կուրսի քոլեջի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

 


Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ» և «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացում և ավտոմատացում» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և պահպանություն» և «Պաշտպանված գրունտի կենսատեխնոլոգիա» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Մագիստրատուրայի ոչ տնտեսագիտական «Անասնաբուժական - սանիտարական փորձաքննություն», «Առողջապահական կենսատեխնոլոգիա» մասնագիտությունների  համար:


Դասընթացը նախատեսված է ասպիրանտների համար:

Դասընթացը նախատեսված է բոլոր մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Հողաշինարարություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է ՔՈԼԵՋԻ ԱՄ 1-ին ՀՌԿ 1-ին  կուրսերի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Բույսերի պաշտպանություն» մասնագիտության , «Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ»  2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի 2-րդ կուրսի «Սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության ուսանողների համար, 1-ին և 2-րդ կիսամյակ: 

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Հողաշինարարություն, հողային կադաստր» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների համար, 1-ին և 2-րդ կիսամյակ Դասընթացը նախատեսված է  «Շրջակա միջավայրի պահպանում և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործում մասնագիտության «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտացմամբ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի 2-րդ    կուրսի «Հաշվապահական հաշվառում», «Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործություն»,  «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտությունների ուսանողների գործնական պարապմունքների համար, 1-ին և 2-րդ կիսամյակ :

Դասընթացը նախատեսված է մագիտրատուրայի «Կենսագործունեության

անվտանգություն», «Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում», «Գյուղատնտեսության մեքենայացում», «Գյուղատնտեսության

էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում» մասնագիտությունների համար: (1 - 2  terms)