Դասընթացը նախատեսված է «Ագրարային քաղաքականություն, խորհրդատվություն և տեղեկատ-վություն», «ՃԵԿ»  մասնագիտությունների 2-րդ  կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է ԳՏ 2 կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրարային» մասնագիտությունների  1-ին կուրսի ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Դեղագիտություն»,  մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է  «ՀՄՏ և ՊՓ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է  «Հողաբարելավում» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է  «Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ», «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ», «Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում», «Գյուղատնտեսական հումքի և պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում», «Ագրոնոմիական», «Հողաշինարարություն հողային կադաստր»,«Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում»«Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է   «Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա» և << ՄՏ >>մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է  մագիստրատուրայի Ագրոնոմիական և Տեխնոլոգիական մասնագիտությունների ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է  «ՊՓ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար (1 և 2 կիսամյակ ):

Դասընթացը նախատեսված է «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է առկա և հեռակա ուսուցման  1-ին կուրսի (1-ին և 2-րդ կիսամյակ) ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է < Անասնաբուժական>  մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների 1 և 2րդ կիսամյակների համար:

Դասընթացը նախատեսված է  մագիստրատուրայի «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն», «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնելոգիա»«Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տենոլոգիա», «Գյուղատնտեսական և պարենային արտադրանքի փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն», «Գյուղատնտեսական հումքի և պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում» ուսանողների համար

Դասընթացը նախատեսված է  Անասնաբուժական բժշկագիտության ֆակուլտետի բուժական և ՍՓ  մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է բոլոր մասնագիտությունների 2-րդ  կուրսի ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է մասնագիտությունների  2-րդ կուրսի ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է ԿԱ մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է ՊԱՐԵՆԱՄԹԵՐՔԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ մասնագիտության 1-ին կուրսի (1) կիսամյակ   ուսանողների համար: