Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ()

Դասընթացը նախատեսված է  «ՖԻՆ»  մասնագիտության  2-րդ կուրսի հեռակա ուսանողների  համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է  «Հ/ Շ»  մասնագիտության  2-րդ կուրսի ուսանողների  համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է  «Հ/ Շ»  մասնագիտության  2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «ՀՇ-2» մասնագիտության  2-րդ կուրսի  առկա և հեռակա ուսանողների  Գործնական պարապմունքների համար

Դասընթացը նախատեսված է «ՀՇ-2» մասնագիտության  2-րդ կուրսի  առկա և հեռակա ուսանողների  լաբորատոր պարապմունքների համար

Դասընթացը նախատեսված է «ՀՇ-2» մասնագիտության  2-րդ կուրսի  առկա և հեռակա ուսանողների  լաբորատոր պարապմունքների համար

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՄ 3» մասնագիտության  3-րդ կուրսի հեռակա սովորող  առկա և հեռակա ուսանողների  լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԲՊ 2» մասնագիտության 2-րդ կուրսի հեռակա սովորող  ուսանողների  լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԷ 4» մասնագիտության 4-րդ կուրսի հեռակա սովորող  ուսանողների  լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԷ 4» մասնագիտության 4-րդ կուրսի հեռակա սովորող  ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրո 5» մասնագիտության 5-րդ կուրսի հեռակա սովորող  ուսանողների  լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրո 5» մասնագիտության 5-րդ կուրսի հեռակա սովորող  ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՊԳ 2» մասնագիտության 2-րդ կուրսի հեռակա սովորող  ուսանողների  լաբորատոր պարապմունքների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԷ 4» մասնագիտության 4 -րդ կուրսի հեռակա սովորող  ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԷ 4» մասնագիտության 4 -րդ կուրսի հեռակա սովորող  ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԱՍԳ 2» մասնագիտության 2 -րդ կուրսի հեռակա սովորող  ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԱՍԳ 2» մասնագիտության 2 -րդ կուրսի հեռակա սովորող  ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է առկա «ԱԷ 2» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների  լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիա» «Բույսերի պաշտպանություն»«ՋԵՐՄԱՏՆԱՅԻՆ ԱԳՐՈՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ», «Կայուն գյուղատնտեսություն» կրթական ծրագրերի 1-ին կուրսի առկա և «Բույսերի պաշտպանություն» հեռակա մագիստրատուրայի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԲԿ 1» մասնագիտության մագիստրատուրայի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ()