Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրա «ՋԱ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրա «ՋԱ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է «ՋԱ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ՋԱ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի առկա և հեռակա ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ՋԱ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ՋԱ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Ֆինաս» մասնագիտության քոլեջի 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ՊԳ» մասնագիտության քոլեջի 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ՊԳ» մասնագիտության քոլեջի 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ՋԱ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ՋԱ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ՊԳ» մասնագիտության քոլեջի 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ՊԳ» մասնագիտության քոլեջի 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Տեղեկատվական գրագիտության բարելավում» դասընթացի շրջանակներում գործնական առաջադրանքների կատարման համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Օրգանական գյուղատնտեսություն» մասնագիտության մասնագիտության մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 4-րդ կուրսի հեռակա սովորող ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտության հեռակա սովորող 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ՊԳՏ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի հեռակա սովորող ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ՊԳ» մասնագիտության քոլեջի 2-րդ կուրսի ուսանողների Պաշտպանված գրունտում օգտագործվող պարարտանյութերը և կիրառման տեխնոլոգիան առարկայի լաբորատոր պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Պաշտպանված գրունտ» և Հողաշինարարություն մասնագիտությունների քոլեջի 2-րդ կուրսերի ուսանողների Հողագիտություն առարկայի  դասախոսությունների համար։