Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ()

Դասընթացը նախատեսված է «Բույսեր պաշտպանություն», «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա», «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտությունների 2-րդ  կուրսի հեռակա ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Բույսեր պաշտպանություն», «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա», «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտությունների 2-րդ  կուրսի հեռակա ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտության քոլեջի 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ՊԳՏ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի քոլեջի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ՊԳՏ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի քոլեջի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Բույսերի պաշտպանություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՀՇ» մասնագիտության քոլեջի 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՍԱՈՓ» մասնագիտության քոլեջի 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարպմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՍԱՈՓ» մասնագիտության քոլեջի 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է «ՍԱՈՓ» մասնագիտության քոլեջի 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

ՍԱՈՓԴասընթացը նախատեսված է «ՍԱՈՓ» մասնագիտության քոլեջի 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Մագիստրատուրայի «ՕԳ» մասնագիտության 1-րդ կուրսի լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Մագիստրատուրայի «ՕԳ» մասնագիտության 1-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՀՌԿ» մասնագիտության քոլեջի 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՀՌԿ» մասնագիտության քոլեջի 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՊԳ» մասնագիտության քոլեջի 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՊԳ» մասնագիտության քոլեջ 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է «ՊԳ» մասնագիտության քոլեջի 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՊԳ» մասնագիտության քոլեջի 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ()