Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Հողաշինարարություն և հողային կադաստր» մասնագիտության 2-րդ և 3-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԱՊԷԿ»   մասնագիտությունների  1ին կուրս ուսանողների  ։լաբորատոր պարապմունքների համար (1-րդ կիսամյակ)։

Դասընթացը նախատեսված է «Տեղեկատվական գրագիտության բարելավում» դասընթացի շրջանակներում գործնական առաջադրանքների կատարման համար

Դասընթացը նախատեսված է Պարենամթերքի տեխնոլոգիաներ  ֆակուլտետի  ԳՏ    մասնագիտության     2-րդ կուրսի ուսանողների  դասախոսությունների  համար (1-ին կիսամյակ, 2021-2022 ուսումնական տարի):