Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ()

Դասընթացը նախատեսված է «Տնտեսագիտական մասնագիտություններ»  հեռակա ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է «Տնտեսագիտական մասնագիտություններ» հեռակա ուսանողների դասախոսությունների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է «Պարենամթերքի մասնագիտություններ» հեռակա  ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է «Պարենամթերքի մասնագիտություններ» հեռակա ուսանողների դասախոսությունների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջ  «ՍՓ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջ «ՍՓ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջ  «ՍՓ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջ «ՍՓ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջ  «ԱՄ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջ «ԱՄ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջ  «ՊԳ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջ «ՊԳ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է «ԲՊ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է «ՄՋ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է «ՄՋ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է «ԲՊ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է «ԱՍԳ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է «ԲՊ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջ  «ՀՀ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջ «ՀՀ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: 

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ()