Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ()

Դասընթացը նախատեսված է «ԱՏ 2» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է « ԱԷ 4 » մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասխոսությունների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է « ԱԷ 4, ԱՍԳ 3 » մասնագիտության ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է « ՊԳՏ 3» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է « ԲՊ 2 » մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է « ԲՊ 4 » մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է « ԱԲ 1 »,  «ԱՊ 1 » , « ԱՔ 1 » , «ԱԷԿ 1 », « Ֆ 1 »,  « ՀՀ 1 » և « ԱԳ 1 » մասնագիտությունների  ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է « ԱԲ 1 »,  «ԱՊ 1 » , « ԱՔ 1 » , «ԱԷԿ 1 », « Ֆ 1 »,  « ՀՀ 1 » և « ԱԳ 1 » մասնագիտությունների  ուսանողների դասխոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է « Գ/Մեք 3 »  «ՀՇ3 »  « ԱԷկ »  « ՍԷԿ 2 » « ԱՔԽՏ2 » մասնագիտությունների  ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է « Գ/Մեք 3 »  «ՀՇ3 »  « ԱԷկ »  « ՍԷԿ 2 » « ԱՔԽՏ2 » մասնագիտությունների  ուսանողների դասխոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է « ԲՊ 4 » մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է « ԲՊ 4 » մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասխոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է « ԱՍԳ 4 » , « ԲՊ 4 » մասնագիտությունների  ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է « ԱԷ 4 » մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԷ 4» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրա « ԲՊ 1 » մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների  լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրա « ԲՊ 1 » մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԱՍԳ 4»  « ԲՊ 4 » մասնագիտությունների  4-րդ կուրսի ուսանողների դասխոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԷ 4 » մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասխոսությունների համար:

Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ()