Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ()

Դասընթացը նախատեսված է «ՊԳՏ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի քոլեջի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՊԳՏ» մասնագիտության 2-ին կուրսի քոլեջի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ա» մասնագիտության 1-ին կուրսի մագիստրատուրայի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ա» մասնագիտության 1-ին կուրսի մագիստրատուրայի ուսանողնղերի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ա» մասնագիտության 1-ին կուրսի մագիստրատուրայի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ա» մասնագիտության 1-ին կուրսի մագիստրատուրայի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ա» մասնագիտության 1-ին կուրսի մագիստրատուրայի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ա» մասնագիտության 1-ին կուրսի մագիստրատուրայի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԲՊ» մասնագիտության 1-ին կուրսի մագիստրատուրայի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է «ԲՊ» մասնագիտության  1-ին կուրսի մագիստրատուրայի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՋԱ» մասնագիտության 1-ին կուրսի մագիստրատուրայի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՋԱ» մասնագիտության 1-ին կուրսի մագիստրատուրայի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԱՏ» մասնագիտության 1-ին կուրսի մագիստրատուրայի ուսանողների գործնական պարպմունքների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է «ԱՏ» մասնագիտության 1-ին կուրսի մագիստրատուրայի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԱՏ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԱՏ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԿԱ», «ՀՇ», «ՄՋ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԿԱ», «ՀՇ», «ՄՋ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԱՍԳ» և «ԲՊ» մասնագիտությունների 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԱՍԳ», «ԲՊ», «ԱԷ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ()