Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ()

Դասընթացը նախատեսված է <<ԳՏ>>  Մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրա «ԳՏ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԱՍԳ, ԱԷ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ա» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԱՏ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտության քոլեջի 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՊԳՏ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի քոլեջի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՊԳՏ» մասնագիտության 2-ին կուրսի քոլեջի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ա» մասնագիտության 1-ին կուրսի մագիստրատուրայի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ա» մասնագիտության 1-ին կուրսի մագիստրատուրայի ուսանողնղերի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ա» մասնագիտության 1-ին կուրսի մագիստրատուրայի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ա» մասնագիտության 1-ին կուրսի մագիստրատուրայի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ա» մասնագիտության 1-ին կուրսի մագիստրատուրայի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ա» մասնագիտության 1-ին կուրսի մագիստրատուրայի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԲՊ» մասնագիտության 1-ին կուրսի մագիստրատուրայի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է «ԲՊ» մասնագիտության  1-ին կուրսի մագիստրատուրայի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՋԱ» մասնագիտության 1-ին կուրսի մագիստրատուրայի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՋԱ» մասնագիտության 1-ին կուրսի մագիստրատուրայի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԱՏ» մասնագիտության 1-ին կուրսի մագիստրատուրայի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ()