Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 ()

Դասընթացը նախատեսված է «ՊՏ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի դասախոսությունների համար(2կիս):

Դասընթացը նախատեսված է «Անտառային տնտեսություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:


                                                           2 - ԿԻՍԱՄՅԱԿ

Դասընթացը նախատեսված է «Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԱՏ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի դասախոսությունների համար(2կիս):

Դասընթացը նախատեսված է «ԱՏ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի դասախոսությունների համար (2կիս):

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտության 4-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 4-րդ կուրսի լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Անտառագիտություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Անտառագիտություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Անտառագիտություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2կիս):

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի «Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար։
Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի «Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար:


                                                                         1  և  2  ԿԻՍԱՄՅԱԿ

Դասընթացը նախատեսված է «Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար: 1,2 կիսամյակներ

Դասընթացը նախատեսված է «Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 ()