Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ()

Դասընթացը նախատեսված է ՊՏ, ՀՏ մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՍԱՈՓ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ա. Բուժ, ՍՓ, ԴԳ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի  ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԿՏ, ՄՍՏ, ՁՏ, ՀՏ, ՊՏ, ՄՏ, ԿՄՏ, ՏՓԹ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի  ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՊԱՐԵՆ ՍԱ» մասնագիտության մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՊԱՐԵՆ ՍԱ» մասնագիտության մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Բույսերի պաշտպանություն» և «Ագրոնոմիա» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժասանիտարական փորձաքննություն», «Անասնաբուժություն» և «Դեղագիտություն» մասնագիտության լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԿՏՄՍՏ, ՀՏ, ՁՏ, ՄՏ, ՊՏ, ՏՓԹ, ԿՄՏ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն» «Անասնաբուժասանիտարական փորձաքննություն» «Դեղագիտություն» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Դեղագիտթյուն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Դեղագիտություն» մասնգիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Մագիստրատուրա «ՋԱ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՍԱՈՓ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՍՓ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի դասախոսությունների համար: 2020-2021թթ. 2-րդ կիսամյակ


Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ԱԷ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ԱԷ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՍՓ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՍՓ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի լաբորատոր պարապմունքների համար:

Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ()