Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Տեղեկատվական գրագիտության բարելավում» դասընթացի շրջանակներում գործնական առաջադրանքների կատարման համար։

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՍՓ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի  ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ԳՏ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի  ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ԳՏ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի  ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՍՓ» մասնագիտությունների 5-րդ կուրսի առկա և հեռակա համակարգում սովորող  ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ԴԵՂ», «ԲՈՒԺ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի առկա և հեռակա համակարգում սովորող  ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ԳՏ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի  ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ԳՏ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի  ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ԳՏ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի  ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ԳՏ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի  ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Կենդ. և կենսատեխ.» մասնագիտության մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսի առկա և հեռակա համակարգում սովորող ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Կենդ. և կենսատեխ.» մասնագիտության մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի առկա և հեռակա համակարգում սովորող ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրո» մասնագիտության մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի առկա և հեռակա համակարգում սովորող ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրո» մասնագիտության մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի առկա և հեռակա համակարգում սովորող ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է ՊՏ, ՀՏ մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար: 2021-22թթ

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՍԱՈՓ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ա. Բուժ, ՍՓ, ԴԳ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի  ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԿՏ, ՄՍՏ, ՁՏ, ՀՏ, ՊՏ, ՄՏ, ԿՄՏ, ՏՓԹ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի  ուսանողների գործնական պարապմունքների համար: