Դասընթացը նախատեսված է քոլեջ «Ա/Փ» 1-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարպմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջ «Մ/Տ» 1-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարպմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջ «Ջ/Տ»«Տ/Փ» 1-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարպմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջ «Ջ/Տ», «Տ/Փ» 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջ «Բ/Ժ» 1-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջ «ԱԷ», ՋՏ մասնագիտության  ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջ «Ջ/Տ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջ «Ա/Փ»«Ա/Գ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջ «Ա/Փ», «Ա/Գ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջ «Բ/Ժ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջ «Բ/Ժ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջ «Բ/Ժ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար, 2-րդ կիսամյակ:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջ «ԱԷ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՏ», «ՊՄՏ», «ՍՄԱ»մասնագիտության ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն»  «Պարենամթերքի փորձաքննություն»մասնագիտության 1-ին կուրսերի ուսանողների համար: Ընդհանուր ժամաքանակը 96 ժամ է, այսինքն 6 կրեդիտ, որից 48 ժամ դասախոսություն և 48 ժամ լաբորատոր պարապմունք: Նախատեսված է մեկ ընթացիկ քննություն: Խորհրդատվություններիկ համար հրավիրում եմ երկրորդ մասնաշենքի 337 լաբորատորիա ամեն օր ժամը 13-00-ին:

Դասընթացը նախատեսված է «ԲԺ» «ՍՓ» մասնագիտությունների  առկա ուսուցման ուսանողների  և ՍՓ մասնագիտության հեռակա ուսուցման ուսանողների դասախոսությունների և լաբորատոր պարապմունքների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա դեպարտամենտի ԳՏ, ՍԱ, ՊՏ մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԲԺ»  «ՍՓ» «ԴԳ» մասնագիտությունների ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա և առկա ուսուցման ուսանողների «Խմորման արտադրություն և գինեգործություն»,  «Սննդի անվտանգություն» և «Պարենամթերքի տեխնոլոգիաներ»  մասնագիտությունների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է ՀԵՌԱԿԱ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏԻ  ՍՆՆԴԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ, ԽՄՈՐՄԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ և ԳԻՆԵԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ, ՊԱՐԵՆԱՄԹԵՐՔԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ  մասնագիտությունների ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: