Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 ()

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա «Ս/Փ»  մասնագիտության 2-րդ կուրսի  ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա «ԳՏ»  մասնագիտության 3-րդ կուրսի  ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:


Դասընթացը նախատեսված է հեռակա «ԱՏ/ԲԿ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի  ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա «ԱՏ/ԲԿ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի  ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է  «ԱՍԳ, ԲՊ ԱԷ» մասնագիտություննորի 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար / 2-րդ կիսամյակ:

Դասընթացը նախատեսված է  առկա «ՄՏ» մասն. 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է  «ԱՍԳ» մասնագիտությԱՆ 3-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար /2-րդ կիսամյան:

Դասընթացը նախատեսված է  «ԱՍԳ» մասնագիտությԱՆ 3-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար / 2-րդ կիսամյակ:

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրա «ՍՓ, ԱԿ» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է առկա և հեռակա «ՍՓ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրա «ՍՓ, ԱԿ» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է առկա և հեռակա «ՊԳՏ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է առկա և հեռակա «ՀՏ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է առկա «ԿՏ, ՄՏ» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է առկա «ԴԳ» մասն. 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է առկա «ԴԳ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է առկա և հեռակա «ԳՏ, ՀՏ» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է առկա և հեռակա «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է առկա և հեռակա «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է առկա և հեռակա «Գյուղատնտեսական կենդանիների սելեկցիա, գենետիկա և կենսատեխնոլոգիա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 ()