Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «ԳՏ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Հողաշինարարություն և հողային կադաստր» մասնագիտության 2-րդ և 3-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Տեղեկատվական գրագիտության բարելավում» դասընթացի շրջանակներում գործնական առաջադրանքների կատարման համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Տեղեկատվական գրագիտության բարելավում» դասընթացի շրջանակներում գործնական առաջադրանքների կատարման համար

Դասընթացը նախատեսված է «Տեղեկատվական գրագիտության բարելավում» դասընթացի շրջանակներում գործնական առաջադրանքների կատարման համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Տեղեկատվական գրագիտության բարելավում» դասընթացի շրջանակներում գործնական առաջադրանքների կատարման համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Տեղեկատվական գրագիտության բարելավում» դասընթացի շրջանակներում գործնական առաջադրանքների կատարման համար։

Դասընթացը նախատեսված է 1-ին կուրսի հեռակա սովորող ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է 1-ին կուրսի հեռակա սովորող ուսանողների գործնական պարպմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է 1-ին կուրսի հեռակա սովորող ուսանողների գործնական պարպմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Սննդի անվտանգություն» մասնագիտության մագիստրատուրա 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես և ֆինանսներ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում ր կառավարում» և «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացում և ավտոմատացում» մասնագիտությունների 2-րդ ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։ 

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՄ» մասնագիտության հեռակա  ուսուցման 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՄ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ԱՊՀ էկոնոմիկա» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է ճարտարագիտական ֆակուլտետի մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապունքների համար

Դասընթացը նախատեսված է Ճարտարագիտական մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԷԿ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես», «Ֆինանսներ», «Ագրարային քաղաքականություն», «Էկոնոմիկա» մասնագիտւթյունների 2-րդ կուրսերի լաբորատոր պարապմունքների համար: