Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ()

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես և ֆինանսներ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում ր կառավարում» և «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացում և ավտոմատացում» մասնագիտությունների 2-րդ ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։ 

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՄ» մասնագիտության հեռակա  ուսուցման 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՄ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ԱՊՀ էկոնոմիկա» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է ճարտարագիտական ֆակուլտետի մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապունքների համար

Դասընթացը նախատեսված է Ճարտարագիտական մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԷԿ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես», «Ֆինանսներ», «Ագրարային քաղաքականություն», «Էկոնոմիկա» մասնագիտւթյունների 2-րդ կուրսերի լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Տնտեսագիտական» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԿԱ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է ԳՏ մասնագիտության հեռակա սովորող ուսանողների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է «Սն. անվտ.» մասնագիտության 1-ին կուրսի քոլեջի ուսանողների ուսումնառության համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի 1-ին կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՊԳ21», «ԱՓ22», «ԱՓ21» քոլեջի ուսանողների գործնական պարապունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԱՄ» մասնագիտության 1-ին կուրսի  2-րդ  խմբի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԳ» մասնագիտության ուսանողների գործնական պարապունքների համար: (քոլեջ)

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԳ» մասնագիտության ուսանողների գործնական պարապունքների համար: (քոլեջ)

Դասընթացը նախատեսված է «ԱՓ» մասնագիտության ուսանողների գործնական պարապունքների համար: (քոլեջ)

Դասընթացը նախատեսված է «ԱՓ» մասնագիտության ուսանողների գործնական պարապունքների համար: (քոլեջ)

Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ()