Էջ: 1 2 3 4 ()

Դասընթացը նախատեսված է «-----» մասնագիտությունների  համար: (1-ին կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է «ԷԿ, ՍԷԿ, ՖԻՆ, ՀՀ» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի  համար: (2-րդ կիսամյակ/հեռակա)

Դասընթացը նախատեսված է «Ա, ՍԳ13, ԱՏ11» մասնագիտությունների  համար: (2-րդ կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է ուսուցման առկա և հեռակա ձևերի բոլոր մասնագիտությունների առաջին կուրսի A1 մակարդակ ունեցող ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է ուսուցման առկա և հեռակա ձևերի բոլոր մասնագիտությունների առաջին կուրսի A1 մակարդակ ունեցող ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է ուսուցման առկա և հեռակա ձևերի բոլոր մասնագիտությունների առաջին կուրսի A1 մակարդակ ունեցող ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժական», «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն»,«Անտառտնտեսություն»,<<Ագրոնամիական>,<<Գյուղմեքենայացում>>, <<Կաթի տեխնոլոգիա>>, <<Հացի տեխնոլոգիա>>  մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ԿԱ, ՀՇ, ՀԲ» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: (2-րդ կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է <ԱՇ,ԱՊ,ԱՔ,ԱԷԿ> 1-ին կուրսի  ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՊՓ» մասնագիտության 1-ին կուրսի 2-րդ ենթախմբի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ԱՇ ԱԳ ՀՀ11,ԲԺ13» մասնագիտությունների ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ա ՍԳ ԲՊ» մասնագիտությունների մագիստրատուրայի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է 1-ին կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Ճարտարագիտական ֆակուլտետի 1-ին կուրսի  ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է ուսուցման առկա և հեռակա ձևերի բոլոր մասնագիտությունների առաջին կուրսի A1 մակարդակ ունեցող ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Տնտեսագիտական մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի տնտեսագիտական, անասնաբուժական և ճարտարագիտական  մասնագիտությունների ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է  «Սպառողական ապրանքների որակի փորձաքննություն» մասնագիտության 1-ին կուրսի քոլեջի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

 


Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ» և «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացում և ավտոմատացում» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և պահպանություն» և «Պաշտպանված գրունտի կենսատեխնոլոգիա» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Էջ: 1 2 3 4 ()